dinsdag 2 juli 2019

One initial position at this Blog, but with a lot of surprises. Één beginstand in deze Blog, maar met veel verrassingen

We start with how to win the from the initial position. White has one Man more. Wij beginnen met eerst te laten zien hoe er gewonnen kan worden vanaf de beginstand. Wit heeft een stuk meer.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W18,24,27,38,47,49:B8,9,16,28,37"] 1. 24-19 28-32 2. 18-13 9x18 3. 19-14 32x43 4. 49x38 37-42 5. 14-9 42x33 6. 9-3 8-13 7. 3-25 33-38 8. 25-48 13-19 9. 48-42 38-43 10. 42-48 *


A simple way to win, however Black has a big surprise with 4. (18-22!!).
Een eenvoudige winst, maar zwart heeft een daverende verrassing met 4. (18-22!!).

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W18,24,27,38,47,49:B8,9,16,28,37"] 1. 24-19 28-32 2. 18-13 9x18 3. 19-14 32x43 4. 49x38 18-22 5. 27x18 37-42 6. 14-9 42x33 7. 9-3 8-13 8. 18x9 33-39 *


So White has to find another way to win. Wit moet dus een andere manier vinden om te winnen.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W18,24,27,38,47,49:B8,9,16,28,37"] 1. 24-19 28-32 2. 19-13 8x19 3. 18-12 32x43 4. 49x38 37-42 5. 12-8 42x33 6. 8-3 9-13 7. 3-25 33-38 8. 27-22 19-24 9. 22-17 24-29 10. 17-12 13-18 11. 12x34 38-43 *


This is the prove that White cannot win with playing 1. 24-19. The way to win starts with a brilliant sacrifice! Black has to respond with also a sacrifice, because otherwise Black goes too fast to promotion.

Dit is het bewijs dat wit niet kan winnen met 1. 24-19. De winst begint met een briljant offer! Zwart moet dan antwoorden met ook een offer, omdat wit anders te snel op dam komt.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W18,24,27,38,47,49:B8,9,16,28,37"] 1. 27-22 28x17 2. 24-19 17-22 3. 18x27 37-42 4. 27-22 42x33 *


From here we go to the four final thematic variants. The first two lead to a classic catch position.
Vanaf hier gaan we naar de vier scherpe varianten. De eerste twee eindigen op een klassieke vangstelling.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W19,22,47,49:B8,9,16,33"] 1. 22-18 33-38 2. 19-13 8x19 3. 18-12 16-21 4. 12-8 19-23 5. 8-2 21-26 6. 2-16 38-42 7. 47x38 26-31 8. 16-32 31-37 9. 32x3 37-41 10. 3-26 41-47 11. 26-42 47-36 12. 42-31 36x43 13. 49x38 *


The next one needs one more move. De volgende heeft een zet meer nodig.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W19,22,47,49:B8,9,16,33"] 1. 22-18 16-21 2. 18-13 9x18 3. 19-14 21-27 4. 14-10 33-38 5. 10-5 27-31 6. 5-10 31-36 7. 10-15 38-42 8. 47x38 8-13 9. 15-10 13-19 10. 10x12 36-41 11. 12-26 41-47 12. 26-42 47-36 13. 42-31 36x43 14. 49x38 *


To conclude two variants with a more unusual finish. The sacrifice of the White King at the end is a nice climax.

Tot besluit twee varianten met een wat ongebruikelijker slot. Het offer van de witte dam aan het eind is een mooie climax.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W19,22,47,49:B8,9,16,33"] 1. 22-18 16-21 2. 18-13 9x18 3. 19-14 21-27 4. 14-10 18-23 5. 10-4 27-32 6. 4-10 23-28 7. 10-15 32-38 8. 15-10 28-32 9. 10x37 33-39 10. 37-48 38-43 11. 49x38 39-44 12. 48-39 44x42 13. 47x38 8-13 14. 38-33 13-18 15. 33-28 *


The final variant is shown as part of the complete composition.
De laatste variant wordt getoond als onderdeel van de complete compositie.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W18,24,27,38,47,49:B8,9,16,28,37"] 1. 27-22 28x17 2. 24-19 17-22 3. 18x27 37-42 4. 27-22 42x33 5. 22-18 33-38 6. 19-13 8x19 7. 18-12 19-23 8. 12-7 16-21 9. 7-2 21-27 10. 2-16 27-32 11. 16-7 23-28 12. 7-11 28-33 13. 11x39 32-37 14. 39-48 38-42 15. 47x38 37-41 16. 48-37 41x43 17. 49x38 9-14 18. 38-33 14-20 19. 33-29 20-25 20. 29-24 25-30 21. 24x35 *


Twenty-one moves! Éen en twintig zetten!Geen opmerkingen:

Een reactie posten