vrijdag 21 februari 2020

The World Championship Endgame Composition PWCE III

At the moment that I write this Blog article the endgame composers have sent their participating compositions to the contact person responsible for presenting the compositions to the jury. The jury consists of endgame experts from several countries.
This article does not show one of the participating compositions of course, but an endgame that is only an example of a sophisticated endgame in order to understand how these endgames are presented.

Op het moment dat ik dit Blog artikel schrijf hebben de eindspel componisten hun deelnemende composities gezonden naar de contact-persoon verantwoordelijk voor het aanbieden van de composities aan de jury. De jury bestaat uit eindspel-kenners uit verschillende landen.
Dit artikel laat natuurlijk geen van de deelnemende eindspelen zien, maar een eindspel dat slechts een voorbeeld van een eindspel van niveau is om te laten zien hoe dit soort eindspel wordt gepresenteerd.

The composition shown below is one without any King at the initial position. De compositie hieronder behandeld heeft geen Dammen in de aanvangsstand.

[White ""] [Black ""] [Event ""] [FEN "W:W28,38,40,50:B1,2,5,30"] 1. 28-23 5-10 2. 23-19 2-8 3. 50-44 1-7 4. 44-39 30-35 5. 40-34 10-15 6. 19-14 8-13 7. 39-33 7-12 8. 33-29 13-19 9. 14x23 15-20 10. 23-19 20-25 11. 19-14 25-30 12. 34x25 35-40 13. 14-10 40-44 14. 10-5 44-50 15. 29-24 50-22 16. 24-20 22-27 17. 38-33 27-22 18. 33-29 22-18 19. 5-23 18-13 20. 23x1 13-24 21. 29-23 24x15 22. 25-20 15x18 23. 1x29 *


A second variant started with a similar variant, but has a fully different solution. Een tweede variant begint met een vergelijkbare variant, maar heeft een volkomen andere oplossing.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W28,38,40,50:B1,2,5,30"] 1. 28-23 2-8 2. 23-19 5-10 3. 50-44 1-7 4. 44-39 30-35 5. 40-34 7-12 6. 39-33 10-15 7. 19-14 8-13 8. 33-29 13-19 9. 14x23 15-20 10. 23-19 12-18 11. 38-33 18-22 12. 19-13 22-27 13. 13-9 27-31 14. 9-4 31-37 15. 34-30 35x24 16. 33-28 24x22 17. 4x15 *


At both variants all the moves of White are the only winning moves. The endgame is fully thematic. Voor beide varianten geldt dat iedere witte zet de enige is die wint. Het eindspel. is volkomen scherp.
Black plays in such a way that White has only one way to win. Zwart speelt zo dat wit slechts één winnende zet heeft.

It is also interesting that when White makes any mistake, Black can force a draw, but only when Black always takes the only right move. Het is ook interessant dat als wit een fout maakt, zwart een remise kan forceren, maar alleen als Zwart steeds de enige juiste zet speelt.

See the next variant. Zie de volgende variant.

[White ""] [Black ""] [Event ""] [FEN "W:W28,38,40,50:B1,2,5,30"] 1. 28-23 2-8 2. 23-19 5-10 3. 38-33 10-15 4. 19-14 8-13 5. 33-28 1-7 6. 50-44 7-12 7. 28-23 12-17 8. 23-18 13x22 9. 14-9 17-21 10. 9-3 21-26 11. 3-9 22-28 12. 9-14 28-33 13. 14-25 30-35 14. 25-39 33-38 =. *


The third winning variant starts after 5.40-34 10-15. De derde variant begint na 5. 40-34 10-15.
[White ""] [Black ""] [Event ""] [FEN "W:W19,38,39,40:B7,8,10,35"] 1. 40-34 10-15 2. 19-14 8-13 3. 39-33 13-19 4. 14x23 15-20 5. 23-19 20-25 6. 19-14 25-30 7. 34x25 35-40 8. 14-10 40-44 9. 10-5 44-50 10. 38-32 50x46 11. 25-20 7-11 12. 20-14 46x10 13. 5x6 *


These examples of fully thematic variants, winning or false, show what the endgame experts have to take into account to reach the high level of composition required to compete at the World Championship PWCE III. We hope that the PWCE III will be a success with a large number of marvellous compositions

Deze voorbeelden van volledig scherpe varianten, winst of remise, laten zien waar de eindspel-kenners rekening mee moeten houden om mee te komen met het hoge niveau van composities van het Wereldkampioenschap PWCE III. Wij hopen dat het PWCE III een succes wordt met een groot aantal van prachtige composities.

[Event ""] [Date "2020.07.02"] [White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W7,27,28,47,50:B18,35,36,K40"] 1. 27-22 18x27 2. 7-1 40-49 3. 50-44 49x40 4. 1x45 27-31 5. 47-42 36-41 6. 42-37 41x23 7. 45x36 35-40 8. 36-22 40-45 9. 22-50 *


Geen opmerkingen:

Een reactie posten