woensdag 12 juni 2019

Introductions followed by 4 x 4 endgames. Introducties gevolgd door 4 x 4 eindspelen.

This article contains a number of miniatures resulting at outstanding 4 x 4 endgames, with thematic variants and surprising false solutions. The readers will be familiar with it. Every move of White is the only way to win or when it is a false solution all the Black moves are the only ones to reach a draw.

Dit artikel brengt een aantal miniaturen die resulteren in buitengewone 4 x 4 eindspelen, met scherpe varianten en verrassende schijn-oplossingen. De lezers zullen er vertrouwd mee zijn. Elke zet van wit is de enige die wint of als het een schijnoplossing is dan zijn alle zwarte zetten de enige waarmee remise te bereiken is.

However, the first one of this article does not have such a false solution. Enough to know that 24-20 does not win. The composition has two thematic variants.
Echter, de eerste van dit artikel heeft niet zo een schijnoplossing. Het volstaat met te weten dat 24-20 niet wint. De compositie heeft twee scherpe varianten.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W23,24,27,28,32,37:B1,2,10,12,13,17"] 1. 24-19 13x24 2. 23-18 12x23 3. 28x30 1-7 4. 32-28 10-14 5. 30-24 2-8 6. 27-22 14-20 7. 22x13 20x29 8. 13-8 29-34 9. 8-2 34-39 10. 2-30 39-44 11. 30-39 44x22 12. 37-32 *


The other variant is much longer and totally different. De andere variant is veel langer en heel anders.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W23,24,27,28,32,37:B1,2,10,12,13,17"] 1. 24-19 13x24 2. 23-18 12x23 3. 28x30 10-14 4. 30-24 2-8 5. 27-22 17x28 6. 32x23 1-7 7. 23-18 8-12 8. 18-13 7-11 9. 37-31 11-16 10. 31-26 14-19 11. 24-20 19x8 12. 20-14 8-13 13. 14-10 13-19 14. 10-5 19-24 15. 5-23 12-17 16. 23-1 17-22 17. 26-21 16x27 18. 1-6 24-30 19. 6x25 27-32 20. 25-20 32-37 21. 20-47 *


The next one has a surprising capture to 26!! instead of to 6 and three fully thematic variants. De volgende heeft een verrassende slag naar 26!!i.p.v.naar 6 en drie volkomen scherpe varanten.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W20,23,29,33,39,42,44:B7,11,13,15,21,27,30"] 1. 23-18 13x22 2. 29-23 15x24 3. 33-29 24x33 4. 39x26 27-32 5. 44-39 7-12 6. 23-19 11-17 7. 19-13 30-35 8. 39-34 17-22 9. 13-9 22-28 10. 9-4 28-33 11. 34-30 35x24 12. 4-27 32x21 13. 26x8 33-39 14. 8-2 24-29 15. 2-7 29-34 16. 7x40 39-43 17. 42-38 43x32 18. 40-29 32-37 19. 29-47 37-41 20. 47x36 *


The second variant starts with, de tweede variant begint met, 44-39 (7-12) 23-19 (12-18).

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W23,26,42,44:B7,11,30,32"] 1. 44-39 7-12 2. 23-19 12-18 3. 19-14 30-35 4. 14-10 35-40 5. 10-5 40-45 6. 5x46 11-16 7. 42-38 18-22 8. 39-33 22-27 9. 46-28 16-21 10. 26x17 45-50 11. 17-11 50-45 12. 11-6 45-7 13. 6-1 7-16 14. 28-23 27-31 15. 38-32 16x7 16. 1x36 *


The third variant is a bit shorter. De derde variant is wat korter.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W23,26,42,44:B7,11,30,32"] 1. 44-39 7-12 2. 23-19 30-35 3. 39-34 12-18 4. 26-21 18-22 5. 21-16 22-27 6. 16x7 27-31 7. 7-2 35-40 8. 34x45 32-37 9. 45-40 37x48 10. 40-34 48x8 11. 2x36 *


Finally an endgame without an introduction of a miniature. The first variant has to be played very precisely, otherwise the Black King would escape, but the second variant is far more beautiful.
Tot slot een eindspel zonder een inleiding met een miniatuur. De eeste variant moet heel precies gespeeld worden, anders zou de zwarte dam ontsnappen, maar de tweede variant is veel mooier.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W19,26,30,31,43,47:B1,9,11,18,20,33"] 1. 43-38 33x42 2. 47x38 20-25 3. 19-13 25x34 4. 13x4 18-22 5. 4x27 34-40 6. 27-22 40-45 7. 22x6 45-50 8. 26-21 50-45 9. 6-28 45-18 10. 31-26 18-13 11. 21-17 1-7 12. 38-33 13-2 13. 28-37 7-12 14. 17x8 2x31 15. 26x37 *


The second variant shows an original way to reach a classical finish. De tweede variant laat een originele manier zien om een klassiek slot te bereiken.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W19,26,30,31,43,47:B1,9,11,18,20,33"] 1. 43-38 33x42 2. 47x38 20-25 3. 19-13 25x34 4. 13x4 1-6 5. 4x27 34-40 6. 26-21 40-44 7. 31-26 44-49 8. 21-16 49x21 9. 16x27 11-17 10. 27-21 17-22 11. 21-17 22x11 12. 26-21 11-16 13. 21-17 16-21 14. 17x26 6-11 15. 26-21 11-16 16. 21-17 *


Geen opmerkingen:

Een reactie posten