maandag 3 juni 2019

Computer Draughts Tournament 2019

At Amersfoort The Netherlands a computer tounament was organized at May 19 2019, both for chess as for draughts. The idea for this combination came from Jan Krabbenbos, who also contributed to the organization of this event. This article is restricted to draughts. As usual Leo Nagels organized this computer draughts event. Unfortunately I could not be present and not be the referee because I was in Thailand at that time. My only contribution was the preparation of the playing schedule. A computer draughts tournament not only needs a scheme of who plays at every round, but also who has to move to another place with his computer,etc. and who can stay. Leo and I discussed it and we agreed about the schedule for the 56 games! This article shows a number of games including all the computer programs present,each with at least one winning game! Te Amersfoort werd een computer toernooi georganiseerd op 19 mei 2019, zowel voor schaken als voor dammen. Het idee voor deze combinatie kwam van Jan Krabbenbos, die ook bijdroeg aan de organisatie van dit evenement. Dit artikel beperkt zich tot dammen. Zoals gebruikelijk organiseerde Leo Nagels dit computer-dam toernooi. Jammer genoeg kon ik niet aanwezig zijn en niet de scheidsrechter zijn omdat ik op dat moment in Thailand was. Mijn enige bijdrage was het uitwerken van het speel rooster. Een computer dam toernooi heeft niet alleen nodig voor wie op welk moment speelt bij elke ronde, maar ook wie verhuizen moet naar een andere plaats met zijn computer etc. en wie er kan blijven zitten. Leo en ik bespraken dit en wij werden het eens over het schema van de 56 partijen! This article shows a number of games including all the computer programs present,each with at least one winning game! Dit artikel laat een aantal partijen zien waarbij alle programma´s aan de beurt komen, alle met minstens één winst-partij! At first the list of the programs and the authors /operators. Eerst de lijst van de programma´s en de auteurs/operaters. Program, Auteur/operator, Score Sjende Blyn, Jelle Wiersma, 23 Mobi Dam, Harm Jetten, 20 TD King, Ton Tillemans, 19 GWD, Gijsbert Wiesenecker, 17 Flits, Klaas Bor, 16 Tornado, Frank Mesander, 12 Slagzet.com, Maurits Bytebliss, 3 Cerberus, Leo Nagels, 2 The Applets do not start at the first move of the game, but with the first wrong move, in most of the cases also enough for the victory of the opponent! Human players very often miss a winning opportunity halfway at the game, but even more at the endgame phase! The first Applet starts with 49-44? The first variant is,de eerste variant is: 49-44 (21-27) 32 x 21 (17 x 26) 39-34 (14-20) 25 x 5 (3-8) 5 x 23 (18 x 49) 50-44 (49 x 40) 35 x 44 (12-18). This is a draw probably. Dit is waarschijnlijk remise. That is why Black plays 3. (12-17!!). Daarom speelt zwart 3.(12-17!!) The Applet gives the right winning variant. The killing move is 22. (15-20!!). De Applets beginnen niet op de eerste zet van de partij, maar op de eerste slechte zet, in de meeste gevallen genoeg voor de zege van de tegenstander! De menselijke spelers missen vaak een winnende mogelijkheid halfweg de partij, maar nog meer in de eindspel fase! De eerste Applet begint met 49-44? De doodsteek is 22. (15-20!!). GWD- Moby Dam
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W25,28,30,32,33,35,38,39,41,42,43,47,49,50:B3,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,24,36"] 1. 49-44 21-27 2. 32x21 17x26 3. 39-34 12-17 4. 34-29 3-8 5. 29x20 15x24 6. 44-40 10-15 7. 40-34 18-23 8. 34-29 23x34 9. 30x39 17-21 10. 50-44 8-12 11. 41-37 12-18 12. 44-40 18-23 13. 28-22 15-20 14. 40-34 23-29 15. 34x23 19x17 *
TD King-Tornado
[White ""] [Black ""] [FEN "B:W26,28,29,32,33,35,36,38,39,40,42,43,44,45,47,48:B2,3,5,7,8,9,12,13,15,17,18,19,20,21,22,24"] 1. ... 22-27 2. 40-34 18-23 3. 29x18 13x22 4. 42-37 9-13 5. 44-40 3-9 6. 47-42 5-10 7. 34-29 10-14 8. 39-34 12-18 9. 37-31 8-12 10. 34-30 18-23 11. 29x18 12x23 12. 30-25 2-8 13. 43-39 7-11 14. 39-34 8-12 15. 34-29 23x34 16. 40x29 12-18 17. 45-40 *
A clear win by TD King, who did not lose any game! Een duidelijke winst van TD King die geen enkele partij verloor! Tornado-Flits The Flits program did not play with its best version, but good enough to win a few games. Het Flits programma speelde niet met zijn beste versie, maar goed genoeg om een paar partijen te winnen.
[Event ""] [Date "2019.06.03"] [White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W22,27,28,32,33,34,35,37,38,40,41,42,45,48:B3,6,9,11,12,13,14,15,16,18,19,23,24,26"] 1. 34-29 23x34 2. 40x20 14x25 3. 45-40 9-14 4. 40-34 14-20 5. 48-43 20-24 6. 33-29 24x33 7. 28x39 19-23 8. 34-30 25x34 9. 39x30 12-17 10. 43-39 17x28 11. 30-25 3-8 12. 39-34 8-12 13. 35-30 11-17 14. 27-21 16x27 15. 32x21 17-22 16. 21-16 13-19 *
After the two previous games it is time to show a winning game of Tornado. Na de twee vorige partijen wordt het tijd een winst van Tornado te laten zien. Tornado-Slagzet.com No best moves are, geen beste zetten zijn: (16-21?),(13-18?),(4-10?).
[White ""] [Black ""] [FEN "B:W26,32,33,34,35,36,38,39,42,44,46,47,48,49:B2,3,4,6,8,11,13,14,16,17,18,19,24,27"] 1. ... 16-21 2. 49-43 11-16 3. 34-30 18-23 4. 42-37 13-18 5. 47-42 8-12 6. 33-28 18-22 7. 39-34 22x33 8. 38x7 27x29 9. 7-1 29-33 10. 1-45 4-10 11. 48-43 3-8 12. 45-40 10-15 13. 36-31 8-13 14. 43-39 33x44 15. 40x49 6-11 16. 37-32 15-20 17. 49-43 2-8 18. 43-34 *
A funny game was Flits against GWD. The sensationel end is an encore. Een grappige partij was Flits tegen GWD. Het sensationele slot is een toegift. The two bad moves are, de twee slechte zetten zijn 31-26? en 41-36? A strong one, een sterke zet is (13-19!). Flits-GWD
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W23,27,29,31,33,34,35,38,39,40,41,42,43,44,45:B2,3,4,6,8,10,12,13,14,16,18,20,22,24,25"] 1. 31-26 22x31 2. 26x37 6-11 3. 37-32 11-17 4. 41-36 17-22 5. 32-28 22-27 6. 42-37 13-19 7. 35-30 24x35 8. 29-24 19x30 9. 37-31 18x29 10. 33x15 8-13 11. 31x22 16-21 12. 38-33 21-26 13. 43-38 3-9 14. 38-32 2-8 15. 36-31 26x37 16. 32x41 12-18 17. 34-29 18x27 18. 29-24 30x19 19. 28-23 19x28 20. 33x31 8-12 21. 41-37 14-19 22. 37-32 12-17 23. 31-26 10-14 24. 32-27 19-23 25. 39-34 14-19 26. 27-22 17x28 27. 26-21 28-32 28. 21-16 32-37 29. 16-11 37-41 30. 11-7 41-47 31. 7-2 4-10 32. 15x4 9-14 33. 4x29 47x15 *
Also at the end of the score list the two had a real battle. Ook onderaan de ranglijst leverden de twee een hevige strijd. The initial position of the Applet seems to be a very quiet one, but 38-33? is the main error! De beginstand van de Applet lijkt heel rustig, maar 38-33? is de beslissende fout! Cerberus-Slagzet.com
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W26,31,34,35,36,38,39,40,42,44,47,48:B2,3,4,8,12,17,18,19,20,22,25,27"] 1. 38-33 18-23 2. 48-43 20-24 3. 42-38 23-28 4. 47-41 12-18 5. 41-37 28-32 6. 37x28 18-23 7. 35-30 24x35 8. 33-29 22x42 9. 31x11 23-28 10. 11-6 42-48 11. 6-1 19-23 12. 29x18 2-7 13. 1x12 8x17 14. 34-29 48-42 15. 40-34 42x15 *
Cerberus came to the revenge with the game shown below. Here the wrong move from Slagzet.com 37-31? was rather early, at move 19. Cerberus kon zich revancheren met de partij hieronder. De foutieve zet 37-31? was nogal vroeg, n.l. zet 19. Slagzet.com-Cerberus
[White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W24,27,28,29,33,34,36,37,41,42,45,46,47,48,49:B1,3,4,6,7,8,10,11,12,13,15,17,18,25,26"] 1. 37-31 26x37 2. 41x32 17-22 3. 28x17 11x31 4. 36x27 4-9 5. 33-28 12-17 6. 46-41 10-14 7. 28-23 17-22 8. 23x12 22x31 9. 45-40 7x18 10. 40-35 14-19 11. 35-30 31-36 12. 49-44 9-14 *
The climax of course was the battle between Sjende Blyn and Moby Dam. The first game between the two became a draw. The next one was decisive for the championship. The fatal wrong move was 35. (7-12?). Sjende Blyn took advantage of this error and played very well to victory. De climax was natuurlijk de strijd tussen Sjende Blyn en Moby Dam. De eerste partij tussen deze beiden eindigde in een remise. De volgende was beslissend voor het kampioenschap. De fatale ongelukkige zet was 35. (7-12?). Sjende Blyn haalde zijn voordeel uit deze fout en speelde uitstekend naar de overwinning. Moby Dam continued to play in a clearly lost position. He did so because his last hope was that Sjende Blyn could get a problem with the clock. In that case he would propose a draw. However, Sjende Blyn had no problems with his timing. Moby Dam speelde verder in een duidelijk verloren positie. Hij deed zo omdat zijn laatste hoop was dat Sjende Blyn een probleem met de klok zou kunnen krijgen. In dat geval zou hij een remise voorstellen. Sjende Blyn had echter geen probleem met zijn timing. This decisive game is played by the Applet from start to finish. Deze beslissende parij wordt met de Applet van begin tot eind getoond. Sjende Blyn-Moby Dam
[White ""] [Black ""] 1. 32-28 18-22 2. 37-32 12-18 3. 31-26 19-23 4. 28x19 14x23 5. 34-29 23x34 6. 40x29 7-12 7. 32-28 10-14 8. 41-37 14-19 9. 37-32 1-7 10. 45-40 20-24 11. 29x20 15x24 12. 40-34 5-10 13. 46-41 18-23 14. 33-29 22x33 15. 29x18 12x23 16. 38x18 13x22 17. 39-33 7-12 18. 32-28 12-18 19. 44-39 10-14 20. 43-38 2-7 21. 36-31 18-23 22. 49-43 23x32 23. 38x18 8-12 24. 18-13 9x18 25. 42-38 18-23 26. 41-36 4-9 27. 50-44 9-13 28. 47-42 12-18 29. 34-29 23x34 30. 39x30 18-23 31. 44-40 13-18 32. 40-34 3-8 33. 38-32 14-20 34. 32-27 8-13 35. 42-38 7-12 36. 30-25 17-22 37. 25x14 19x10 38. 48-42 12-17 39. 33-29 24x33 40. 38x29 23-28 41. 34-30 13-19 42. 30-25 19-23 43. 35-30 23x34 44. 30x39 10-14 45. 39-34 16-21 46. 27x7 17-21 47. 26x17 22x2 48. 34-29 14-19 49. 25-20 28-33 50. 29x38 18-23 51. 38-33 2-8 52. 31-27 8-13 53. 43-39 23-29 54. 33x24 19x30 55. 20-14 6-11 56. 14-10 13-19 57. 10-5 19-24 58. 39-34 30x39 59. 5-28 39-43 60. 28x6 43-48 61. 42-38 48-26 62. 6-44 *
This was the way Sjende Blyn became the Champion of the Dutch Open tournament 2019. Dit was de manier waarop Sjende Blyn de Kampioen werd van het Open Nederlandse toernooi 2019. The eight Computer Draughts programs are about half of all Computer draughts programs worldwide. When I get a number of reactions concerning this article maybe I publish another computer draughts article. De acht Computer Dam programma´s zijn ongeveer de helft van de Computer Dam programma´s wereldwijd. Als ik een aantal reacties op dit artikel krijg zal ik wellicht een ander computer dam artikel publiceren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten