vrijdag 8 februari 2019

A wide variety of combinations and endgames, from unusual to fully thematic.

At the start of the Applet below White plays 29-24 and Black is forced to play (30-35) because (30-34) is loosing quickly, as all of you can ascertain easily. The Applet shows a variant after 29-24 (30-35). This variant is rather strange, does not result into a thematic endgame and is not easy for computer programs.

Vanaf de aanvangsstand van de onderstaande Applet speelt wit 29-24 en zwart is gedwongen (30-35) te spelen omdat (30-34) snel verliest, zoals jullie allemaal eenvoudig kunnen vaststellen. De Applet laat een variant zien na 29-24 (30-35). Deze variant is nogal ongebruikelijk, leidt niet tot een scherpe winst en is niet eenvoudig voor een computer programma.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W21,27,28,29,32,33,36,40,49:B2,4,5,11,13,14,15,19,30"] 1. 29-24 30-35 2. 36-31 19x30 3. 21-17 11x22 4. 27x20 15x24 5. 49-44 *


After the move 49-44! there is no doubt that White has a winning position. Black cannot go forward and White will reach the promotion easily. For a computer program it is not so easy to see the absolute win already after the first moves 29-24 and (30-35). One of the many ways to win shows the next Applet.

Na de zet 49-44! is er geen enkele twijfel dat wit gewonnen staat. Zwart komt niet vooruit en wit bereikt gemakkelijk de promotie. Voor een computer programma is het niet zo eenvoudig de absolute winst reeds te zien na 29-24 en (30-35). Een van de vele manieren om te winnen laat de volgende Applet zien.

[White ""] [Black ""] [FEN "B:W28,31,32,33,40,44:B2,4,5,24,30,35"] 1. ... 24-29 2. 33x24 30x19 3. 31-27 5-10 4. 28-22 19-23 5. 22-17 23-29 6. 17-11 29-33 7. 40-34 10-14 8. 11-6 2-7 9. 34-29 33x24 10. 6-1 35-40 11. 1x9 40x49 12. 27-22 49x18 13. 9x22 *


So far the not main variants of the composition. The next Applet contains one of the two fully thematic winning variants.
Tot zover de varianten die niet de belangrijkste zijn. De volgende Applet laat één van de volledig scherpe winnende varianten zien.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W21,27,28,29,32,33,36,40,49:B2,4,5,11,13,14,15,19,30"] 1. 29-24 30-35 2. 36-31 19x30 3. 21-17 35x44 4. 49x40 11x22 5. 27x20 15x24 6. 40-34 30x39 7. 33x44 24-29 8. 31-26 4-9 9. 28-22 9-13 10. 22-17 2-7 11. 26-21 13-19 12. 21-16 5-10 13. 17-12 7x18 14. 16-11 19-24 15. 11-7 29-34 16. 7-2 24-30 17. 2x35 34-40 18. 35-2 40x49 19. 2-16 49x21 20. 16x15 *


This looks like a simple variant, but after 7. 33 x 44 (24-29) one mistake of White is enough for Black to reach a draw. However, Black has to play very precise,
Dit lijkt een eenvoudige variant, maar na 7. 33 x 44 (24-29) is één foutje van wit genoeg voor zwart om remise te maken. Maar dan moet zwart wel uiterst precies spelen.

- 8. 28-22? (5-10!) 31-27 (10-14!) 22-17 (14-19!) 27-22 (19-23!) 44-39 (2-7!) 32-27 (29-34!) 39 x 30 (23-29) 27-21 ( 29-33!) 21-16 (33-39!) 17-11 (7-12) 11-6 (39-44!)=.

Even when White plays 8. 31-26! it still can go wrong, but beautiful! See the next Applet. Zelfs als wit 8. 31-26! speelt kan het nog verkeerd gaan, maar mooi! Zie de volgende Applet.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W28,31,32,44:B2,4,5,29"] 1. 31-26 4-9 2. 28-22 9-13 3. 22-17 2-7 4. 26-21 13-19 5. 21-16 5-10 6. 17-11 7-12 7. 11-6 29-34 8. 16-11 19-24 9. 32-28 10-14 10. 28-22 24-30 11. 6-1 34-40 *


This is a splendid draw, but the climax is the main winning variant. Dit is een prachtige remise, maar de climax is de winnende hoofdvariant.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W21,27,28,29,32,33,36,40,49:B2,4,5,11,13,14,15,19,30"] 1. 29-24 30-35 2. 36-31 19x30 3. 21-17 35x44 4. 49x40 11x22 5. 27x20 15x24 6. 40-34 30x39 7. 33x44 24-29 8. 31-26 4-9 9. 28-22 9-14 10. 22-17 2-7 11. 26-21 5-10 12. 21-16 14-19 13. 17-12 7x18 14. 16-11 19-24 15. 11-7 29-34 16. 7-2 24-29 17. 32-28 18-22 18. 28x17 29-33 19. 2-16 33-39 20. 44x33 34-40 21. 16-49 40-45 22. 49-16 45-50 23. 16-11 50x28 24. 11-6 28x11 25. 6x5 *


This is the right way to play. It seems to be that instead of 8.31-26 the same result could be reached with 8.31-27. However, surprisingly enough, this is not the case, as the final Applet proves.

De bovenstaande oplossing is de juiste. Het lijkt erop dat i.p.v. 8.31-26 hetzelfde resultaat bereikt wordt met 8. 31-27. Echter verrassend genoeg, is dat niet het geval, zoals de laatste Applet laat zien.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W28,31,32,44:B2,4,5,29"] 1. 31-27 4-9 2. 28-22 9-13 3. 22-17 13-19 4. 17-11 29-33 5. 27-21 5-10 6. 11-6 19-23 7. 6-1 23-28 8. 32x23 33-38 9. 23-19 38-42 10. 19-13 42-48 11. 13-9 48-25 *


This is the prove that this composition has two fully thematic variants. The one with 11. (13-19). The other one 11. (5-10).

Dit bewijst dat er twee volkomen scherpe varianten zijn. De eerste met 11. (13-19). De andere 11. (5-10).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten