dinsdag 22 januari 2019

A simpler composition. Een eenvoudiger compositie

Compared with the previous Blog article this one below is not that complex, but interesting enough to be published. The first Applet contains the combination and the first moves of the endgame (4-10) and 42-37! After that a very interesting false solution is written with exclamation marks for the moves which are the only ones leading to a draw and are not obvious as well. Vergeleken met het vorige Blog artikel is de volgende niet zo ingewikkeld. De eerste Applet geeft de combinatie en de eerste twee zetten van het eindspel (4-10) en 42-37! Daarna wordt de notatie weergegeven van een heel interessante schijn-oplossing met uitroeptekens bij de zetten die niet alleen de enige zijn die tot remise leiden, maar ook niet vanzelfsprekend zijn.
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W17,19,22,23,24,30,32,39,42:B1,3,4,8,10,12,13,35"] 1. 32-28 12x21 2. 22-17 21x12 3. 23-18 13x44 4. 19-14 10x19 5. 24x2 35x24 6. 2x49 4-10 7. 42-37 *
- 7.(10-15) 8.37-31? (15-20!) 9. 49-35 (1-6!) 10. 35-40 (12-17) 11.40-7 (20-25!) 12. 7-11 (17-21) 13. 11-2 (21-26!) 14. 31-27 (3-9!) 15. 2-19 (6-11!) 16. 19-28 (11-16) 17. 28-22 (16-21) 18. 27 x 16 (25-30) 19. 22 x 4 (30-34) =. The two correct solutions start with (10-15) or (10-14). The solution starting with the endgame and the move (10-15) gives the Applet below. De twee correcte oplossingen beginnen met (10-15) of (10-14). De oplossing van het eindspel en de zet (10-15) laat de volgende Applet zien.
[White ""] [Black ""] [FEN "B:W37,K49:B1,3,10,12"] 1. ... 10-15 2. 49-35 12-17 3. 37-31 1-6 4. 31-27 15-20 5. 35-19 20-25 6. 19-37 6-11 7. 37-26 17-22 8. 27x18 25-30 9. 26-48 30-35 10. 48-34 3-8 11. 34-23 11-16 12. 23-5 16-21 13. 18-13 8x19 14. 5x16 35-40 15. 16-11 40-45 16. 11-50 *
The final main variant concludes this article and gives the Applet with the complete solution from the start. De afsluitende hoofdvariant besluit dit artikel en geeft de Applet met de complete oplossing vanaf het begin.
[White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W17,19,22,23,24,30,32,39,42:B1,3,4,8,10,12,13,35"] 1. 32-28 12x21 2. 22-17 21x12 3. 23-18 13x44 4. 19-14 10x19 5. 24x2 35x24 6. 2x49 4-10 7. 42-37 10-14 8. 49-35 12-17 9. 37-31 17-21 10. 31-26 21-27 11. 35-49 14-19 12. 49x21 19-23 13. 21-38 23-28 14. 26-21 1-7 15. 21-17 7-12 16. 17x8 3x12 17. 38-20 28-32 18. 20-3 12-18 19. 3-9 18-23 20. 9-20 32-37 21. 20-14 37-42 22. 14x48 *

Geen opmerkingen:

Een reactie posten