maandag 17 december 2018

Spectacular draws, nice Wins and a mission impossible

From the initial position of the Appplet below White plays 11-7. Everybody can see that (2 x 11) is loosing immediately. So Black has to play (12 x 1). The Applet shows how to win.

Vanaf de beginstand van de Applet hieronder speelt wit 11-7. Iedereen kan zien dat (2 x 11) onmiddellijk verliest. Zwart moet dus (12 x 1) spelen. De Applet laat zien hoe het gewonnen wordt.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W11,16,32,37,38,40,50:B2,5,6,12,18,30,36"] 1. 11-7 12x1 2. 16-11 6x17 3. 37-31 36x27 4. 32x23 2-8 5. 23-19 5-10 6. 50-44 1-7 7. 44-39 30-35 8. 40-34 7-12 9. 39-33 10-15 10. 19-14 8-13 11. 33-29 13-19 12. 14x23 15-20 13. 23-19 12-18 14. 38-33 18-22 15. 19-13 22-27 16. 13-9 27-31 17. 9-4 31-37 18. 34-30 35x24 19. 33-28 24x22 20. 4x15 *


A fully thematic solution. All the White moves are the only ones winning.

However, Black can make it far more difficult for White. In other words White could easily make mistakes leading to a draw. A number of them is shown below. After the wrong move of White, each Black move is the only one leading to a draw!

Een volledig scherpe oplossing. Elke witte zet is de enige die wint.
Zwart kan het echter veel moeilijker maken voor wit. Met andere woorden wit kan makkelijk fouten maken met remise als resultaat. Een aantal hiervan is hieronder aangegeven. Na de foutieve zet van wit, is elke zwarte zet de enige die tot een remise voert!

---1. 28-23 2-8 2. 50-44? 8-13 3. 44-39 30-35 4. 40-34 5-10 5. 34-30 35x24 6. 23-19 13-18 7. 19x30 =.

---1. 28-23 2-8 2. 23-19 5-10 3. 38-33? 10-15 4. 19-14 8-13 5. 33-28 1-7 6. 50-44 7-12 7. 28-23 12-17 8. 23-18 13x22 9. 14-9 17-21 10. 9-3 21-26 11. 3-9 22-28 12. 9-14 28-33 13. 14-25 30-35 =.

---1. 28-23 2-8 2. 23-19 5-10 3. 50-44 1-7 4. 44-39 30-35 5. 40-34 7-12 6. 38-32? 10-15 7. 19-14 8-13 8. 32-27 13-19 9. 14x23 15-20 10. 27-22 20-24 11. 22-18 12-17 12. 18-12 17x8 13. 23-18 24-30 14. 34x25 35-40 =.

Far more moves of White as listed above lead to a draw. That´s why it is called a Mission Impossible. However, JB (Jason Bourne/Jaap Bus) make the impossible possible as the Applet proves.

Veel meer witte zetten als hieroven aangegeven leiden tot een remise. Daarom wordt het een onmogelijke opdracht genoemd. Toch maken JB (Jason Bourne / Jaap Bus) het onmogeljke mogelijk zoals de Applet bewijst.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W11,16,32,37,38,40,50:B2,5,6,12,18,30,36"] 1. 11-7 12x1 2. 16-11 6x17 3. 37-31 36x27 4. 32x23 2-8 5. 23-19 5-10 6. 50-44 1-7 7. 44-39 30-35 8. 40-34 10-15 9. 19-14 8-13 10. 39-33 13-19 11. 14x23 15-20 12. 23-19 20-25 13. 19-14 25-30 14. 34x25 35-40 15. 14-10 40-44 16. 10-5 44-50 17. 38-32 50x46 18. 25-20 7-11 19. 20-14 46x10 20. 5x6 *

play! The next endgame has a number of surprises. We start with a not too complex draw. One of the surprises is that Black waits with (2-7) to play in order to reach the draw !
Het volgende eindspel kent een aantal verrassingen. We beginnen met een niet al te ingewikkelde remise. Één van de verrassingen is dat zwart wacht met(2-7)te spelen en zo de remise bereikt!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W31,32,33,44:B2,4,5,24"] 1. 33-28 24-29 2. 28-22? 5-10 3. 31-27 10-14 4. 22-17 14-19 5. 27-22 19-23 6. 44-39 2-7 7. 32-27 29-34 8. 39x30 23-29 9. 27-21 29-33 10. 21-16 33-39 11. 17-11 7-12 12. 11-6 39-44 *


The next draw is fabulous. White starts very well, but makes the mistake of playing 7. 17-11? The resulting draw is a real beauty!

De volgende remise is fenominaal. Wit begint heel goed, maar maakt de fout om 7. 17-11? te spelen. De remise die dan komt is heel mooi!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W31,32,33,44:B2,4,5,24"] 1. 33-28 24-29 2. 31-26 4-9 3. 28-22 9-13 4. 22-17 2-7 5. 26-21 13-19 6. 21-16 5-10 7. 17-11 7-12 8. 11-6 29-34 9. 16-11 19-24 10. 32-28 10-14 11. 28-22 24-30 12. 6-1 34-40 *


Depending on how Black plays there are two winning thematic variants. The first one plays 7. 17-12! instead of 17-11?
Afhankelijk van wat zwart speelt zijn er twee winnende scherpe varianten. Bj de eerste speelt wit 7. 17-12! i.p.v. 17-11?

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W31,32,33,44:B2,4,5,24"] 1. 33-28 24-29 2. 31-26 4-9 3. 28-22 9-13 4. 22-17 2-7 5. 26-21 13-19 6. 21-16 5-10 7. 17-12 7x18 8. 16-11 19-24 9. 11-7 29-34 10. 7-2 24-30 11. 2x35 34-40 12. 35-2 40x49 13. 2-16 49x21 14. 16x15 *


The last one is the longest. De laatste is de langste.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W31,32,33,44:B2,4,5,24"] 1. 33-28 24-29 2. 31-26 4-9 3. 28-22 9-14 4. 22-17 2-7 5. 26-21 5-10 6. 21-16 14-19 7. 17-12 7x18 8. 16-11 19-24 9. 11-7 29-34 10. 7-2 24-29 11. 32-28 18-22 12. 28x17 29-33 13. 2-16 33-39 14. 44x33 34-40 15. 16-49 40-45 16. 49-16 45-50 17. 16-11 50x28 18. 11-6 28x11 19. 6x5 *


Geen opmerkingen:

Een reactie posten