donderdag 8 november 2018

Superb Draws and Thematic Variants

We start this time with two extraordinary draws. The main surprise of the first draw is the sacrifice 4.(36-41!!). Another one is 8.(3-9!).
Wij beginnen deze keer met twee buitengewone remises. De beste verrassing van de eerste remise is het offer 4. (36-41!!). Een andere is 8.(3-9!).


[White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W20,23,32,K40,42,47:B2,3,15,16,22,30,31"] 1. 40-44 15x24 2. 44x6 31-36 3. 6-1 16-21 4. 1-18 36-41 5. 47x36 30-34 6. 18-22 34-40 7. 22-50 24-30 8. 23-19 3-9 9. 32-28 30-34 10. 28-23 9-13 11. 19x8 2x13 12. 36-31 40-45 13. 42-38 21-27 14. 31x22 34-39 15. 50x28 45-50 16. 23-18 13-19 *


The second one is interesting as well. In particular 3.(2-8!)and 7.(21-26!) 8.(31-37!) and 10.(3-9!).
De tweede is ook interessant. In het bijzonder 3.(2-8!)en 7.(21-26!) 8.(31-37!) en 10.(3-9!).
However, the biggest surprise is another one. It is a challenge for the readers to find out why these two variants are not fully correct.
Echter de grootste verrassing is een andere. Het is een uitdaging voor de lezers om uit te vinden waarom deze twee varianten niet helemaal correct zijn.

[White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W20,23,32,K40,42,47:B2,3,15,16,22,30,31"] 1. 32-27 15x24 2. 27x18 16-21 3. 40-45 2-8 4. 45-50 30-35 5. 50-28 35-40 6. 18-13 8x19 7. 23x14 21-26 8. 28-50 31-37 9. 42x31 26x37 10. 14-10 3-9 11. 10-5 24-29 12. 5x41 29-33 13. 50x4 40-44 *


Now is the time for the winning variants. We start with the variant where Black plays 10.(3-8). Black plays 10. (3-9) at all other variants.
Nu wordt het tijd voor de winnende varianten. Wij beginnen met de variant waar zwart 10.(3-8) speelt. Bij alle andere varianten speelt zwart 10. (3-9).

[White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W20,23,32,K40,42,47:B2,3,15,16,22,30,31"] 1. 32-28 22x33 2. 23-18 15x24 3. 42-37 31x42 4. 47x20 16-21 5. 40-23 21-27 6. 20-14 2-8 7. 18-12 8x17 8. 14-10 27-31 9. 10-5 31-36 10. 23-7 3-8 11. 7-2 30-35 12. 2x24 35-40 13. 24-33 40-45 14. 33x6 45-50 15. 5-28 50x17 16. 6x28 *


The next Applets start with 10. (3-9). De volgende Applets beginnen met 10.(3-9).

[White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "B:WK5,K7:B3,17,30,36"] 1. ... 3-9 2. 5-37 17-22 3. 7-11 22-27 4. 11-16 27-31 5. 37x26 36-41 6. 26-37 41x32 7. 16x3 *


[Event ""] [Date "2018.11.09"] [White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "B:WK5,K7:B3,17,30,36"] 1. ... 3-9 2. 5-37 30-35 3. 7-29 17-22 4. 37-19 9-13 5. 19x2 36-41 6. 29-18 22x13 7. 2x46 35-40 8. 46-28 40-45 9. 28-50 *


The last and longest variant remains. The moves of the two White Kings are very precise and logical. Finally a sacrifice of a King leads to one of the best known classic endgames.

De laatste en langste variant blijft nog over. De zetten van de twee witte dammen zijn heel precies en logisch. Tenslotte leidt een offer van een dam tot een van de meest bekende klassieke eindspelen.

[Event ""] [Date "2018.11.10"] [White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W20,23,32,K40,42,47:B2,3,15,16,22,30,31"] 1. 32-28 22x33 2. 23-18 15x24 3. 42-37 31x42 4. 47x20 16-21 5. 40-23 21-27 6. 20-14 2-8 7. 18-12 8x17 8. 14-10 27-31 9. 10-5 31-36 10. 23-7 3-9 11. 5-37 9-13 12. 7-16 17-22 13. 37-31 36x27 14. 16x25 22-28 15. 25-20 28-32 16. 20-15 13-18 17. 15-4 18-23 18. 4-15 32-37 19. 15-10 37-42 20. 10x48 *


Geen opmerkingen:

Een reactie posten