woensdag 26 september 2018

Five Favorite "Forse" Forcings

The first Applet of this article shows a composition I published already on my Blog of June 2016. So I do not repeat the comments again. I selected this one for this article because it is an example of a one move forcing. This is of course not the best example of a forcing, it does not even contain an endgame. The combinations make it a pleasure to look at them.
The forcing is 39-34. Black has three relevant answers,(23-28) or (13-19) or (7-11). After (7-11) White has more ways to win than one. The most convincing is the one below:
-(7-11) 38-32,34-30, 30 x 10, 25 x 3, 37-31,47-41, 26-21, 3 x 25

De eerste Applet van dit artikel laat een compositie zien die ik al eerder publiceerde op mijn Blog van Juni 2016. Ik herhaal daarom mijn commentaar daarbij niet. Ik selecteerde deze voor dit artikel omdat het een forcing is van één zet. Dat is natuurlijk niet het beste voorbeeld van een forcing, Er komt zelfs geen eindspel aan te pas. De combinaties zorgen voor het plezier er naar te kijken.
De forcing is 39-34. Zwart heeft drie relevante antwoorden, (23-28) of (13-19) of (7-11). Na (7-11) heeft wit meer dan één manier om te winnen. De meest overtuigende is hierboven te zien.

After the move (13-19) White has only one way to win, spectacular enough to deserve an Applet.
Na de zet (13-19) kan wit slechts op êên manier winnen, spectaculair genoeg om een Applet te verdienen.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W25,26,29,31,33,35,37,38,39,42,44,47:B7,9,12,13,14,17,18,20,22,23,24,27,36"] 1. 39-34 13-19 2. 38-32 27x38 3. 44-40 36x27 4. 35-30 24x44 5. 34-30 23x34 6. 30x50 38x29 7. 37-32 27x38 8. 42x4 *


Now the main thing. Nu de hoofdzaak.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W25,26,29,31,33,35,37,38,39,42,44,47:B7,9,12,13,14,17,18,20,22,23,24,27,36"] 1. 39-34 23-28 2. 29-23 18x49 3. 35-30 49x41 4. 30x10 28x39 5. 25x3 41x5 6. 47-41 36x38 7. 26-21 17x37 8. 3x46 *


The next one also has a minimum of forcing moves before the combination. However, goes to a famous endgame of L. Schut. 1. 41-36 is a draw because of (35-40!).
De volgende heeft ook een minimum aan forcing zetten voordat de combinatie komt. Echter, gaat naar een beroemd eindspel van L. Schut. 1. 41-36 is remise door (35-40!).

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W24,30,32,34,37,39,41,42,44,49,50:B5,10,12,15,18,22,23,25,28,33,35"] 1. 50-45 10-14 2. 24-20 15x24 3. 30x10 5x14 4. 34-30 25x43 5. 49x29 23x34 6. 32x23 18x29 7. 44-39 34x43 8. 42-38 43x32 9. 37x8 29-33 10. 8-3 14-19 11. 3-17 33-38 12. 17-21 38-42 13. 41-37 42x31 14. 21-32 19-24 15. 32-49 *


Now is the time for the real forcings. Before playing the Applet we have a look to another variant, also starting from the initial position.
Nu is het ijd voor de echte forcings. Voor het spelen van de Applet kijken we naar een andere variant, die ook van de aanvangsstand af begint.

- 37-31! (9-14) 19 x 10 (5 x 25) 38-33 (3-9) 34-30, 33-29, 32-28, 44-39, 50 x 30, 27-21, 31 x 2 w+.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W19,20,27,29,32,34,36,37,38,43,44,47,50:B3,5,6,7,8,9,11,12,16,18,22,35"] 1. 37-31 9-14 2. 19x10 5x25 3. 38-33 8-13 4. 34-30 25x23 5. 33-28 22x33 6. 44-40 35x44 7. 50x17 11x22 8. 32-28 22x33 9. 27-21 16x27 10. 31x13 6-11 11. 36-31 11-17 12. 31-27 7-11 13. 43-38 33x42 14. 47x38 11-16 15. 38-32 17-21 16. 27-22 21-26 17. 32-27 16-21 18. 27x16 26-31 19. 13-8 3x12 20. 22-17 12x21 21. 16x36 *


It is going to be more complicated now, though the main variant is rather straight forward. Anyway, first a few other variants. Starting with the initial position of the Applet.
Het wordt nu ingewikkelder, hoewel de hoofdvariant tamelijk recht vooruit is. Maar eerst wat andere varianten. Vanaf de aanvangsstand van de Applet.

- 24-20 (31-36) 20-15 (7-12!) 17 x 19 (35-40) 15 x 13 (40 x 49) 16 x 7 (18 x 9) 7-2 (36-41) 37 x 46 (28-32) 38 x 18 (49 x 47)=.

The next spectacular variant is so extended that we need to use the Applet. De volgende spectaculaire variant is zo uitgebreid dat we de Applet moeten gebruiken.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,17,24,26,33,34,37,38,39,42,43,44:B3,6,7,9,10,11,13,18,22,28,31,35"] 1. 24-20 31-36 2. 26-21 36-41 3. 37x46 3-8 4. 20-15 10-14 5. 33-29 7-12 6. 16x7 22x2 7. 29-24 6-11 8. 34-30 2-7 9. 24-19 14x23 10. 15-10 35x24 11. 10-4 24-29 12. 4-15 12-17 13. 21x14 28-32 14. 15x6 7-12 15. 38x27 23-28 16. 6x33 13-19 17. 14x23 18x40 18. 42-37 12-18 *


A fabulous draw. After such a violence both armys have to withdraw, as the next Applet shows. However, White will attack again..
Een fantastische remise. Na zoveel geweld moeten de legers zich terugtrekken, zoals de volgende Applet laat zien. Maar wit zal weer aanvallen.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,17,24,26,33,34,37,38,39,42,43,44:B3,6,7,9,10,11,13,18,22,28,31,35"] 1. 17-12 35-40 2. 12x32 40x20 3. 32-27 31-36 4. 27x18 13x22 5. 26-21 3-8 6. 21-17 22-27 7. 38-32 27x40 8. 42-38 11x22 9. 39-34 40x29 10. 33x11 6x17 11. 38-32 22-28 12. 32x23 17-22 13. 23-18 22x13 14. 16-11 13-18 15. 11-7 18-22 16. 37-31 36x27 17. 7-2 27-32 18. 2-11 22-27 19. 11-16 27-31 20. 16x38 31-37 21. 38-47 *


Climax

The moves below lead to the combination starting with 26-21. De zetten hieronder leiden tot de combinatie die begint met 26-21.
-42-37 (30-34) 40-35 (34-40) 31-27, 26-21, 37-31, 27-21, 22 x 33, 28 x 6.
However, after 42-37 Black has a big surprise. Echter na 42-37 heeft zwart een grote verrassing.

-42-37? (30-34) 40-35 (14-19!) 23 x 21 (34 x 41) 18 x 9 (16 x 36) 9-3 (20-24).The correct solution is given by the Applet. In order to find the other variants and remarks easily, a list is available above the Applet.
De juiste oplossing laat de Applet zien. Om de andere varianten en opmerkingen makkelijk te vinden, is er een lijst beschikbaar boven de Applet.

- 8. (8-12) 23-18!, 6-1 w+. 8. (2-7) 23-18 w+. So 8. (9-13) is the best move. Dus 8. (9-13) is de beste zet.
- 9. (2-7) 6-1 (8-12) 1-6 (12-17) as main variant.
- 11. (14 x 3) 30-25! (4-9, 9 x 20) 33-28! (8-12) 28-22! (3-8) 23-19! w+.
- 14. (17-21) 23-19, 15-10 (21-26) 24-20! w+.
- 17. 23-19!! w+

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W18,22,23,26,28,29,31,40,42,43,44:B2,4,8,9,11,13,14,16,17,20,30"] 1. 31-27 30-34 2. 40-35 34-40 3. 42-37 40x38 4. 26-21 17x26 5. 37-31 26x37 6. 27-21 16x27 7. 22x33 13x22 8. 28x6 9-13 9. 35-30 2-7 10. 6-1 7-12 11. 1x9 4x13 12. 30-24 8-12 13. 24x15 12-17 14. 29-24 17-22 15. 24-20 14x25 16. 15-10 25-30 17. 23-19 13x24 18. 10-4 30-34 19. 4x27 34-40 20. 27-22 40-45 21. 33-29 24x33 22. 22x50 *


This article contains forcings starting with initial positions with a minimum of 11 x 11. Dit artikel bevat forcings van minimaal 11 x 11.

The other called More Mini Miracles is available at the article above. Het andere genaamd More Mini Articles is te zien in het bovenstaande artikel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten