maandag 18 december 2017

V.Matus

At 2-09-2017 I published an article with a number of brilliant compositions of Evgraf Zubov. My plan was to do the same with compositions of V.Matus who was very successful with draughts composition contests including World Championships. So I studied Turbo Dambase, Eric´s Damsite, CPI publications and the high quality book of Matus, made with the assistance of Zubov. The book contains a large number of photos. A few of these photos show Pieter Hildering, the charming Vitalia Doumesh and me at a meeting at 2008 in Poland with Matus, Zubov and Kaciuska. A few months later I visited Moscow for about a week in order to meet Matus and Zubov, where we showed and discussed our compositions. The selection I made for this article is mainly from the book of Matus and does not contain compositions of the selection made at Eric`s Damsite, but other interesting compositions out of the book. During my extended search I found to my suprise a lot of false solutions at every source. One of the examples is the selection published at Eric´s Damsite, called "Top Problemisten in aktie". The selection of Matus at Eric´s Damsite is meant to be a selection out of his best compositions, but eight of them have second solutions! In spite of that Eric´s Damsite is very much worth to have a look at. Op 2-09-2017 publiceerde ik een artikel met een aantal brilliante composities van Evraf Zubov. Mijn plan was hetzelfde te doen met composities van V.Matus die heel veel succes had met dam-compositie wedstrijden waaronder Wereldkampioenschappen. Dus bestudeerde ik Turbo Dambase, Eric´s Damsite, CPI publicaties en het fraai uitgevoerde boek van Matus, waaraan ook Zubov meegewerkt heeft. Het boek bevat ook een flink aantal fotos. Te zien zijn op een paar ervan Pieter Hildering, de charmante Vitalia Doumesh en ik toen wij Matus, Zubov en Kaciuska ontmoet hebben in Polen voor een vergadering over de FMJD en de CPI. Een paar maanden later ben ik naar Moskou gegaan om Matus en Zubov te ontmoeten, waar wij onze composities lieten zien en bespraken. De selectie die ik voor dit artikel gemaakt heb komt hoofdzakelijk uit het boek van Matus en bevat geen composities die al in de selectie op Eric´s Damsite zijn opgenomen, die te vinden zijn onder "Top problemisten in aktie". De selectie van Matus op Eric´s Damsite is bedoeld als een selectie van zijn beste composities, maar acht van ze hebben bij-oplossingen! Ondanks dat is het veel waard Eric´s Damsite te bekijken. Now to the Matus compositions. The number of Men of White and Black is indicated. We start with a large one. Spectacular moves are 1 x 34! and 25 x 41! Nu naar de composities van Matus. Het aantal stukken van wit en zwart wordt aagegeven. wij beginnen met een grote. Spectaculaire zetten zijn 1 x 34! en 25 x 41! White 14, Black 13.
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W6,12,15,16,17,18,20,25,34,39,45,48,49,50:B1,2,4,9,19,23,28,29,30,35,36,37,40"] 1. 12-8 2x11 2. 16x7 1x12 3. 49-44 40x49 4. 6-1 29x40 5. 1x34 40x29 6. 25x41 36x47 7. 15-10 4x24 8. 39-33 47x29 9. 50-44 49x40 10. 45x3 35-40 11. 3-17 40-45 12. 17-50 24-29 13. 48-43 29-34 14. 43-38 34-39 15. 50x6 45-50 16. 38-33 50x28 17. 6x33 *
The next one has a nice start and a lot of moves by Kings. De volgende heeft een mooi begin en veel dam-bewegingen. White 13, Black 13
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W20,23,25,29,33,34,39,40,42,45,46,47,48:B9,10,11,12,13,15,21,27,30,31,32,37,38"] 1. 23-19 13x24 2. 46-41 37x46 3. 48-43 38x49 4. 47-41 46x48 5. 33-28 24x35 6. 28x8 30x39 7. 8-2 15x24 8. 2x44 49x40 9. 45x34 48x30 10. 25x34 *
The third one needs an explanation of the initial position. The last moves were (10-15) 47-41 (15 x 24). De derde behoeft een standverklaring. De laatste zetten waren (10-15) 47-41 (15 x 24). White 13, Black 12
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W17,18,21,22,27,28,32,35,38,40,41,42,45:B6,7,8,12,16,19,23,24,29,33,36,39"] 1. 17-11 6x26 2. 18-13 36x47 3. 13x11 16x7 4. 27-21 26x17 5. 22x2 33x22 6. 32-28 23x43 7. 35-30 24x44 8. 2x34 47x40 9. 45x43 12-17 10. 43-38 17-21 11. 38-32 21-26 12. 32-27 *
With the reduction of the number of Men, the initial positions are improving. Met minder stukken, worden de aanvangsstanden beter. White 12, Black 12
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,21,34,35,37,38,40,41,42,44,48,50:B9,10,12,17,18,20,22,23,26,29,36,45"] 1. 35-30 36x47 2. 37-31 26x37 3. 42x31 17x37 4. 48-42 37x48 5. 16-11 47x33 6. 30-25 48x30 7. 25x5 45x34 8. 5x25 33x6 9. 44-40 34x45 10. 25x1 6-28 11. 50-44 28x50 12. 1-6 *
Black has four ways to capture, but White wins the same way at different levels of the board. Zwart heeft vier manieren om te slaan, maar wit wint op dezelfde manier op verschillende niveaux van het bord. White 12, Black 11
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W22,27,28,31,32,35,37,39,43,44,46,47:B7,8,9,10,19,20,23,25,26,36,38"] 1. 35-30 38x40 2. 39-34 40x29 3. 22-17 25x34 4. 17-11 7x16 5. 27-21 16x38 6. 47-42 23x41 7. 42x2 26x37 8. 2x31 36x27 9. 46x37 *
- 7. 42 x 2 36 x 27 8. 2 x 21 26 x 17 9. 46 x 37 - 5. 27-21 36 x 38 6. 47-42 23 x 41 7. 42 x 2 (27 of 17). The next one.Initial position,Combination, Final, all perfect. De volgende. Aanvangsstand, Combinatie,Slot, alles perfect. White 11, Black 11
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W29,31,33,35,38,39,43,44,45,47,48:B7,9,12,13,19,22,25,26,27,32,36"] 1. 39-34 26x37 2. 43-39 32x43 3. 48-42 37x48 4. 47-41 36x47 5. 29-23 47x49 6. 23x3 43x34 7. 3x44 49x40 8. 45x34 48x30 9. 35x24 *
Now we have reached 10 x 10. Also perfect. Nu zijn wij bij 10 x 10. Ook perfect. White 10, Black 10.
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W15,28,30,32,34,35,37,38,43,44:B4,7,9,12,17,19,21,24,25,27"] 1. 15-10 4x15 2. 34-29 24x31 3. 28-22 27x40 4. 22x2 25x34 5. 2x20 15x24 6. 35x44 24-29 7. 44-39 *
The 9 x 9 below shows the best way to reach 48/38. De 9 x 9 hieronder laat de beste manier zien om 48/38 te bereiken. White 9, Black 9.
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W12,17,27,31,32,35,37,38,44:B2,10,13,20,23,24,30,36,40"] 1. 12-7 2x22 2. 27x29 24x42 3. 35x4 36x38 4. 4x43 40x38 5. 37x48 *
With even less Men the next one brings not only a nice start, but also a superb final. Met nog minder stukken geeft de volgende niet alleen een mooi begin, maar ook een prachtig slot. White 8, Black 8.
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W20,24,25,30,37,40,41,47:B10,11,12,27,28,32,36,38"] 1. 47-42 38x47 2. 20-15 47x20 3. 25x5 36x47 4. 40-35 32x41 5. 5x23 41-46 6. 30-24 46x30 7. 35x24 47x20 8. 15x24 *
White 7, Black 7. A 7 x 7 can be found at my next article, published as well. The miniature contains two short thematic variants, as well as a very surprising totally different endgame. Een 7 x 7 is te vinden op mijn volgende artikel, ook al gepubliceerd. De miniatuur heeft twee korte scherpe varianten, maar ook een heel verrassend totaal verschillend eindspel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten