dinsdag 14 november 2017

The KvD Reunion 2017

See DP December 2017, Page 227.

Zie DP December 2017, Bladzijde 227.

The composition starts with two remarkable moves. The prove that both are winning in all variants is given below. See the diagram of the first Applet.

De compositie begint met twee opmerkelijke zetten. Het bewijs dat beide in alle varianten winnen wordt hieronder gegeven. Zie het diagram van de eerste Applet.

- 15-10 (23 x 32) 10-4 (12-18) 4-9 (13 x 4) 22 x 2
- 15-10 (5 x 14) 30-24 (19 x 30) 28 x 10 (30-34) 43-39 (34 x 32) 27 x 38 (16 x 18) 10-5. -
- 15-10 (5 x 14) 30-24 (19 x 30) 28 x 10 (37-41) 46 x 37 (30-34) 10-5 (34-40) 22-18! (13 x 33) 5-23 (16 x 27) 23 x 45.

The variants above imply that Black has to play (5 x 14) and (23 x 32). The Applet ends at the time that Black has to take an important decision.

De varianten hierboven betekenen dat zwart (5 x 14) en (23 x 32) spelen moet. De Applet eindigt op het moment dat zwart een belangrijke beslissing nemen moet.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W15,21,22,27,28,30,38,43,46:B5,8,11,12,13,16,19,23,37"] 1. 15-10 5x14 2. 30-24 23x32 3. 22-18 13x31 4. 24x2 16x27 5. 2x16 *


After (12-17) or (14-19) or (14-20) White wins with 43-39 (32 x 34) 16 x 26 (37-41) 46 x 37 (31 x 42) 26 x 48.

However, Echter (12-18!!) 43-39, 16 x 22 (37-42) is a draw, is remise.

The only real solution is shown by the last Applet. De enige echte oplossing toont de laatste Applet.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W15,21,22,27,28,30,38,43,46:B5,8,11,12,13,16,19,23,37"] 1. 15-10 5x14 2. 30-24 23x32 3. 43-39 32x34 4. 22-18 13x31 5. 24x2 16x27 6. 2x26 37-41 7. 46x37 31x42 8. 26x48 *


[White ""] [Black ""] [FEN "W:W17,18,35,36,37,41,42:B10,16,23,26,28,29,32"] 1. 17-12 10-14 2. 18-13 29-33 3. 42-38 33x31 4. 36x38 26-31 5. 13-8 31-37 6. 41x32 28x37 7. 38-32 37x28 8. 8-3 16-21 9. 3x20 21-27 10. 20-42 27-32 11. 42-31 32-38 12. 12-8 38-43 13. 8-3 43-48 14. 3-26 48-25 15. 35-30 25x43 16. 31-22 28x17 17. 26x48 *


- (43-49) 31-18, 3 x 44, 35 x 44
- (43-48) 3-26 (48-25) 35-30 (25 x 43) 31-22, 26 x 48.

A computer program brings a piece of art! Een computer programma brengt een kunstwerk!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten