vrijdag 29 december 2017

The best miniature of Matus

The previous article contains a number of excellent compositions of V.Matus. This second article is dedicated to a superb composition that needs quite a lot of explanation to fully understand why this composition is something special. The first Applet gives the solution of the first thematic variant. The second thematic variant is explained by the next Applet. These two variants make it a good miniature. However,a third,totally different, variant is the one that makes the composition superb. Het vorige artikel laat een aantal uitstekende composities zien van V.Matus. Dit tweede artikel is gewijd aan een formidabele compositie die nogal wat uitleg nodig heeft om volledig te begrijpen waarom deze compositie iets bijzonders is. De eerste Applet geeft de oplossing van de eerste scherpe variant. De tweede scherpe variant wordt duidelijk door de tweede Applet. Deze twee varianten maken het een goede miniatuur. Maar een derde, totaal verschillende, variant is die welke de compositie formidabel maakt. From the initial position of the miniature shown by the first Applet White could play as follows. However, the Black Man on 13 makes it a draw! 37-32 (15 x 35) 32 x 3 (45-50) 3-25 (50 v30) 25 x 8 =. Vanaf the aanvangsstand van de miniatuur, zie de eerste Applet, kan wit zo spelen als hierboven aangegeven. Maar de zwarte op 13 zorgt ervoor dat het remise wordt! The solution is: De oplossing is:
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W20,30,34,37,40,44,48:B8,15,17,18,27,33,45"] 1. 37-31 15x35 2. 31x2 45-50 3. 2-11 50x25 4. 11x50 35x44 5. 50x39 25x43 6. 48x39 *
After 3. 2-11 Black could also play 3. 50 x 30. Na 3. 2-11 kan zwart ook 3. 50 x 30 doen.
[White ""] [Black ""] [FEN "B:WK11,34,40,44,48:B17,33,35,K50"] 1. ... 50x30 2. 11x25 35x44 3. 25-39 44x33 4. 48-43 *
So far it is a good miniature with the two thematic variants, but not much more than that. Tot zover is het een goede miniatuur met de twee scherpe varianten, maar niet veel meer dan dat. The surprise is that this miniature also contains a real endgame,fully different, with far more moves and rather difficult to solve. See both false solutions below. - 31, 2 (21) 11 (27) 39 (32) 42 (50) 38 (43) 48 (30!) 25 (44)=. - 31, 2 (21) 29, 7 (28) 11 (40!) 35 (27) 42 (27-32)=. De verrassing is dat deze miniatuur ook een volwaardig eindspel biedt, volkomen anders, met veel meer zetten en niet zo eenvoudig om op te lossen. Zie de twee schijnoplossingen hierboven. The fully thematic variant has 48-43 and 2-13! as the deciding moves. De volledig scherpe variant heeft 48-43 en 2-13! als de beslissende zettten.
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W20,30,34,37,40,44,48:B8,15,17,18,27,33,45"] 1. 37-31 15x35 2. 31x2 17-21 3. 34-30 45x25 4. 48-43 21-26 5. 2-13 25-30 6. 13-22 26-31 7. 22x25 31-37 8. 25-14 37-42 9. 43-38 42x33 10. 14-25 33-38 11. 25-48 *

Geen opmerkingen:

Een reactie posten