zaterdag 2 september 2017

Evgraf Zubov

Evgraf Zubov is one of those draughts composers, producing miniatures, combinations and end games, many of those with a number of different thematic variants, as well as strategic forcings and spectactular finals. This article contains a number of his marvelous compositions, starting with so called "opsluitingen". Could be translated into confinement or blocking. Evgraf Zubov is éen van de dam-componisten die miniaturen, combinaties en eindspelen, vele daarvan met een aantal verschillende scherpe varianten, alsmede strategische forcings en spectaculaire finales produceerde. Dit artikel brengt een aantal van zijn formidabele composities, te beginnen met opsluitingen.
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W24,28,30,32,34,38,39,40,41,43,44,45,47:B4,8,11,13,17,19,21,22,23,25,27,35,36"] 1. 34-29 22x42 2. 29x9 27x49 3. 24x2 25x43 4. 2x32 4x13 5. 47x38 36x47 6. 32-19 47x50 7. 19x26 35x44 8. 26-48 *
The next one even gives two "opsluitingen". De volgende geeft zelfs twee opsluitingen.
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,28,32,38,39,40,41,43,44,45,48:B8,9,10,18,19,21,27,29,35,36"] 1. 16-11 36x47 2. 39-34 47x6 3. 34x5 27x49 4. 5x16 6x50 5. 48-43 *
- (35 x 44) 16-38. - (49 x 38) 16 x 43, 43-49. The third one ends with far more Men and Kings. De derde eindigt met veel meer schijven en dammen.
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W31,32,33,35,38,39,40,41,44,47,49,50:B8,9,11,19,21,22,23,24,27,29,30,36"] 1. 40-34 29x40 2. 49-43 40x49 3. 32-28 23x32 4. 47-42 36x47 5. 33-29 24x44 6. 35x4 27x36 7. 4x41 *
The fourth one beats them all. From a fully acceptable initial position to an unbelievable finish. De vierde overtreft alle. Vanuit een volledig acceptabele aanvangsstand naar een ongelofelijk eind.
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W15,22,25,27,28,31,32,37,39,41,42,43,47,48,50:B12,13,14,16,18,19,23,26,29,30,34,35,40,45"] 1. 27-21 18x49 2. 15-10 16x36 3. 37-31 26x46 4. 42-37 23x41 5. 10-5 34x43 6. 25x23 19x28 7. 5x44 *
The next Applets give compositions with more than one thematic variant. Most of the endgames and many finals have more than one thematic variant, but more difficult to realize is a split into different thematic variants during the combination. The highlight of the first one below is the move 19-14!! leading to an interesting split into two thematic variants of which the second one contains a split again ! De volgende Applets laten composities zien met meer dan één scherpe variant. De meeste eindspelen en veel slotstanden hebben meer dan één scherpe variant, maar moeilijker te realiseren is een vertakking in verschillende varianten tijdens de combinatie. Het hoogtepunt van de eerste hieronder is de zet 19-14!! die leidt tot een interessante vertakking in verschillende scherpe varianten waarvan de tweede wederom een vertakking laat zien !
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W20,21,27,37,38,43,46,47,48,49:B8,11,12,16,18,19,34,36,40"] 1. 49-44 40x49 2. 47-41 36x47 3. 20-14 47x3 4. 27-22 49x41 5. 22x2 16x27 6. 2x21 3x26 7. 46x37 26x42 8. 48x37 *
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W20,21,27,37,38,43,46,47,48,49:B8,11,12,16,18,19,34,36,40"] 1. 49-44 40x49 2. 47-41 36x47 3. 20-14 47x9 4. 27-22 49x41 5. 22x2 16x27 6. 2x4 *
- (41-23) 4-10 (23 x 5) 48-42 (5-14) 42-37, 46 x 37. - (41-47) 4-15 (47-36) 46-41, 48-42. The second one of these multi-variant combinations has a split of two different combinations leading to totally different finals. De tweede van deze multi-variant combinaties heeft een vertakking van twee verschillende combinaties die leiden tot totaal verschillende finales.
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W17,19,21,22,23,25,28,46:B6,9,10,14,16,20,37,39"] 1. 17-11 16x29 2. 46-41 14x32 3. 25x3 6x17 4. 3x26x48x34x23x5 32-38 5. 5-32 38x27 6. 41-37 *
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W17,19,21,22,23,25,28,46:B6,9,10,14,16,20,37,39"] 1. 17-11 16x29 2. 46-41 14x32 3. 25x3 37x46 4. 3-8 6x17 5. 8x5 *
The third one, a miniature, has three thematic variants during the combination. De derde, een miniatuur, heeft drie scherpe varianten in het verloop van de combinatie.
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W18,29,32,40,41,42,50:B10,14,20,23,26,30,31"] 1. 40-35 23x34 2. 35x4 31-37 3. 42x31 26x46 4. 4-10 46x1 5. 10x45 1-6 6. 45-34 6-28 7. 34-39 28x44 8. 50x39 *
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W18,29,32,40,41,42,50:B10,14,20,23,26,30,31"] 1. 40-35 23x34 2. 35x4 31-37 3. 42x31 26x46 4. 4-10 46x7 5. 10x1 34-39 6. 1-6 39-43 7. 6-39 43x34 8. 50-44 *
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W18,29,32,40,41,42,50:B10,14,20,23,26,30,31"] 1. 40-35 23x12 2. 35x4 31-37 3. 42x31 26x46 4. 4-10 46x45 5. 10x1 *
The next chapter is a Forcing (miniature). The variant given above the Applet is a simple one resulting at a three-fold opposition. The Forcing is original and the combination suprising. Het volgende hoofdstuk is een Forcing (miniatuur). De variant die boven de Applet wordt weergegeven is een eenvoudige die leidt tot een drie-voudige oppositie. De Forcing is origineel en de combinatie verrassend. - 46-41! (24-30) 41-37 (30-34/35)32-28 (27-32) 38 x 16 (17-21) 16 x 27 (31 x 33) 42-38 (33 x 31) 36 x 27.
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W13,32,36,38,42,44,46:B3,17,21,24,26,27,31"] 1. 46-41 3-8 2. 13x2 17-22 3. 2x30 31-37 4. 42x31 26x46 5. 36-31 46x49 6. 31-26 49x32 7. 26x37 *
Evgraf Zubov did not publish so many endgames, but those he did are of good quality as could be expected. The one below is a so called Mini. See the splendid book of Miljenko Lepsic. Evgraf Zubov publiceerde niet zoveel eindspelen, maar die welke hij deed zijn van goede kwaliteit zoals men verwachten kon. Die hieronder is wat men een Mini noemt. Zie het uitstekende boek van Miljenko Lepsic.
[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK35,42:B7,9,21,33"] 1. 35-2 7-12 2. 2-30 21-27 3. 30-48 33-38 4. 42x33 27-32 5. 48-42 12-17 6. 33-28 32x23 7. 42-26 17-22 8. 26-31 23-28 9. 31x4 28-33 10. 4-27 33-39 11. 27-49 *
Variant move /zet 3. (12-18) 38, 4. Variant 8. (22-28) 4 (32) 15 (37) 10.
[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK35,42:B7,9,21,33"] 1. 35-2 7-12 2. 2-30 21-27 3. 30-48 33-38 4. 42x33 27-32 5. 48-42 12-18 6. 33-28 32x23 7. 42-20 9-13 8. 20-24 23-28 9. 24x2 28-32 10. 2-7 18-22 11. 7-11 22-27 12. 11-16 27-31 13. 16x38 31-37 14. 38-47 *
Variant 7. (28) 3 (33 /32) 9. Variant 9. (33) 7 (22) 16 (39) 11. As an encore an amazing miniature. Please notice that 4 x 22!! and 1 x 23!! are the only moves to win in a position of one Black King against 2 White Kings plus 4 White Men ! Als toegift een verbazingwekkende miniatuur. Opmerkelijk is dat 4 x 22!! en 1 x 23!! de enige winnende zetten zijn in een positie van één zwarte dam tegen twee witte dammen plus vier witte schijven !
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W6,11,21,32,35,41,42:B1,10,18,20,24,39"] 1. 11-7 1x12 2. 6-1 24-30 3. 35x4 39-43 4. 4x22 43-48 5. 1x23 48x46 6. 23-5 *

Geen opmerkingen:

Een reactie posten