dinsdag 27 oktober 2015

Feike Boomstra and his son Roel

As Chairman of the Dutch Lymph Gland Cancer Association Feike Boomstra was much esteemed. He got of a lot of praise for his vision and involvement. Via his Internet Blog he described the development of his serious disease and how he handled it. It was a comfort and support for other patients. Feike died at 6-3-2010, a shock not only for his family, but for many friends and acquaintances as well.
Living in Germany I heard of his decease, his illness and his activities described above much later, at the end of 2010.
I had met Feike because of our computer-draughts tournaments. Feike was the author of the program Boomstradam (later a new version was called Horizon). The program Boomstradam was quite successful. It won the Open Championship at 14-12-2008, with other strong programs participating, from France, Switserland and The Netherlands. The Applet gives an idea of the strentgh of Boomstradam extending his advantage move by move till the position of Black became hopeless.

Als Voorzitter van de Nederlandse Lymfklier Kanker Vereniging werd Feike Boomstra zeer gewaardeerd. Hij kreeg veel lof voor zijn visie en betrokkenheid. Op zijn Internet Blog beschreef hij de ontwikkeling van zijn ernstige ziekte en hoe hij daarmee omging. Het was een troost en steun voor andere patienten. Feike overleed 6 maart 2010, een schok niet alleen voor zijn familie, maar eveneens voor vele vrienden en bekenden.
Veel later, eind 2010, ik woonde al geruime tijd in Duitsland, hoorde ik van zijn overlijden, zijn ziekte en zijn activiteiten.
Ik kende Feike Boomstra vanwege onze computer-dam toernooien. Feike was de auteur van het programma Boomstradam (later kwam er een nieuwe versie genaamd Horizon). Het programma Boomstradam had nogal succes. Het won het Open Kampioenschap op 14-12-2008, met een sterk deelnemersveld, uit Frankrijk, Zwitserland en Nederland. De Applet geeft een idee van de sterkte van Boomstradam die zet voor zet zijn voordeel vergroot totdat de positie voor zwart hopeloos geworden is.

Boomstradam-GWD
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W26,28,33,34,36,38,40,41,43,44,47,48,49:B2,3,5,6,7,8,11,12,15,17,22,24,27"] 1. 28-23 3-9 2. 40-35 8-13 3. 47-42 15-20 4. 33-29 24x33 5. 38x29 11-16 6. 42-38 2-8 7. 34-30 20-25 8. 30-24 7-11 9. 41-37 13-18 10. 37-31 8-13 11. 44-39 5-10 12. 39-34 9-14 13. 43-39 10-15 14. 49-44 16-21 15. 38-33 11-16 16. 35-30 14-20 17. 44-40 *


In commemoration of Feike an unique event will be organized at November 15, 2015. At the same venue of the World Championship Draughts at Emmen, The Netherlands. Ten of the worlds best Computer Programs will play a match of two rounds against a strong team mainly from Hijken DTC. Including Grandmasters and other strong players like Hans Jansen, Auke Scholma, Alexsej Domtsjev, Michiel Kroesbergen, etc. In addition to that, there will be a match "Fries draughts" between the program FCerberus and Martin Walinga.
The Feike Boomstra match between teams of computer programs and players is the very first time world wide that such an event is organized.

Ter nagedachtenis van Feike wordt een unieke wedstrijd georganiseerd op 15 november 2015. In hetzelfde gebouw in Emmen waar het Wereldkampioenschap Dammen plaatsvindt. Tien van de beste dam-programm´s ter wereld spelen een match van twee ronden tegen een sterk team van Hijken DTC. Met Grootmeesters en andere sterke spelers zoals Hans Jansen, Auke Scholma, Alexsej Domtsjev, Michiel Kroesbergen, etc. Bovendien wordt er een match Fries dammen gespeeld tussen het programma FCerberus en Martin Walinga.
De Feike Boomstra match tussen teams van programma´s en spelers is de allereerste keer wereldwijd dat iets dergelijks georganiseerd wordt.

With such an exemplary father it is not suprising that Roel Boomstra started playing draughts at a young age. Soon his talent became clear. Now he is a Grandmaster and between the worlds strongest players. He is also interested in draughts composition, in particular forcings and endgames. This contributes to his strength as a player. He had a combination published in DP resulting in a simple, but nice and original, endgame. Below I show the endgame of Roel starting with a variant that is well known by strong players and endgame experts, but good to know for all players.

Met zo een voorbeeldige vader is het niet verrassend dat Roel Boomstra al op jeugdige leeftijd begon te dammen. Al gauw werd het duidelijk dat hij talent had. Nu is hij grootmeester en één van de sterkste spelers ter wereld. Hij heeft ook belangstelling voor dam-problematiek, in het bijzonder voor forcings en eindspelen. Dit draagt bij tot zijn speelsterkte. Hij liet een combinatie publiceren in DP die uitkwam op een eenvoudig, maar leuk en origineel eindspelletje. Hieronder laat ik het eindspel van Roel zien, met eerst een variant die sterke spelers en eindspelkenners wel kennen, maar goed is om te weten voor alle dammers.

Schijnoplosing
[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK2,25:B3,6,14,15"] 1. 2-24 6-11 2. 24-33 11-16 3. 33-28 16-21 4. 28x5 21-27 5. 5-37 3-9 6. 37-19 27-31 *


This is obviously a draw. Another attempt of White is a draw as well. See the variant below.
Dit is duidelijk remise. Een andere poging van wit wordt ook remise. Zie de variant hieronder.
2-35 (6-11) 35-44 (11-16) 44-49 (15-20!) =.
The solution is totally different. Quite surprising are the moves (2-7), (7-40!) and back with (40-7). After that the thematic variant is (6-11, 3-9) 16-2 (24-29) 2-24, 25 x 3. However, in a game it would be played as given by the Applet.

De oplossing gaat heel anders. Nogal verrassend zijn de zetten (2-7), (7-40!) en terug met (40-7). Daarna is de scherpe variant (6-11, 3-9) 16-2 (24-29) 2-24, 25 x 3. Maar in een partij zou het zo gaan als de Applet aangeeft.

Roel Boomstra
[White ""] [Black ""] [FEN "W:WK2,25:B3,6,14,15"] 1. 2-7 14-19 2. 7-40 19-24 3. 40-7 6-11 4. 7x16 24-29 5. 16-2 29-33 6. 2-24 33-39 7. 25-20 3-8 8. 24x2 15x24 9. 2x48 *


The challenge for me was trying to improve the combination Roel published in DP. I discussed a few possiblities with Roel, but I was not satisfied. Finally I came up with two acceptable ones.
The forcing of the first one is Ok as the variant below proves.
- (34-40) 22, 20, 7 (12, 38) 29 (20) 13, 24, 7, 2.

De uitdaging voor mij was om te proberen een betere combinatie te vinden dan die welke Roel in DP publiceerde. Ik besprak een paar mogelijkheden met Roel, maar ik was niet tevreden. Tenslotte kwam ik met twee die acceptabel zijn.
De forcing van de eerste is Ok, zoals de variant hierboven laat zien.

J.C.R. Bus
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W16,17,21,25,27,30,31,35,37,39,42,44,47:B3,6,8,10,12,15,18,19,23,24,26,34"] 1. 39-33 34-39 2. 44-40 39x28 3. 37-32 28x48 4. 40-34 26x37 5. 47-41 37x46 6. 27-22 18x27 7. 21x32 46x11 8. 16x20 15x24 9. 25-20 24x15 10. 30-25 48x30 11. 35x2 10-14 *


However, Roel and I prefer the next one, in spite of a minority for White and an uneconomical move. With so many pieces it is not always easy to avoid that.

Maar Roel en ik geven de voorkeur aan de volgende, ondanks de schijf minder van wit en de tweegever. Met een zo groot aantal stukken is dat niet altijd makkelijk te vermijden.

J.C.R. Bus
[White ""] [Black ""] [FEN "W:W11,16,17,21,25,30,31,35,37,40,41,44,45,48,50:B1,3,6,8,10,13,14,18,19,23,24,26,29,33,34,39"] 1. 11-7 1x12 2. 48-43 39x48 3. 30x28 23x32 4. 37x28 26x46 5. 28-22 18x27 6. 21x32 46x11 7. 16x20 24x15 8. 40-34 29x49 9. 50-44 49x40 10. 45x34 48x30 11. 35x2 10-14 12. 2-7 14-19 13. 7-40 19-24 14. 40-7 6-11 15. 7x16 24-29 16. 16-2 29-33 17. 2-24 33-39 18. 25-20 3-8 19. 24x2 15x24 20. 2x48 *


Anyway, far more important is what happens in November 2015. The World Championship in Emmen The Netherlands, from November 7 till November 25. Four readers of my Blog are participating. Arnaud Cordier of France has the World Record of Laocoon positions (10 Black against one White King !). Alexey Chizov (10 times World Champion !), Alexander Georgiev, at the moment of writing this article playing against Jean Marc Ndjofang, tries to add another WC victory to his list. Both Alexey and Alexander are honest and reliable gentlemen, very successful, but not spoiled by it. For Roel it would be the first time and that is one of the reasons why I very much wish him to win the title.
Besides that we are looking forward to the unique Feike Boomstra event of course.

Hoe dan ook, veel belangrijker is wat er plaatsvindt in november 2015. Het Wereldkampioenschap in Emmen, van 7 november tot en met 25 november. Vier lezers van mijn Blog behoren tot de deelnemers. Arnoud Cordier heeft het Wereldrecord Laocoon posities (10 zwarte stukken tegen 1 witte dam !). Alexey Chizov (10 keer Wereldkampioen !), Alexander Georgiev, op het moment dat ik dit artikel schrijf speelt hij tegen Jean Marc Ndjofang en probeert nog een WK titel aan zijn lijst toe te voegen. Alexey en Alexander zijn oprechte en betrouwbare gentlemen, heel succesvol, maar daar niet door bedorven. Voor Roel zou het de eerste keer zijn en dat is een van de redenen waarom ik hem van harte de WK overwinning toewens.
Daarnaast zien wij natuurlijk de unieke Feike Boomstra wedstrijd met spanning tegemoet.

Voor de Nederlanders, komt allen naar Emmen liefst op 15 en 25 November!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten