maandag 12 mei 2014

Improved end game

Recently I had a look at some of my end games that I composed and had published many years ago. That inspired me to try to do better and I present you one of the results in this article.
This one is in my view a quite substantial improvement. That has mainly to do with the move 20-15!! The move 31-26! is surprising as well, but was already included in the older versions.
First I explain below why 20-15!! is the only one to win. Then I give two Applets with both the main variants.
See diagram of the first Applet.
- 29 (12) 23 (11) 14? (16!!) 26 (9, 17, 27)=.
-29 (12) 23 (11) 14? (16!!) 19 (21!) 13 (18, 27)=.

Een paar dagen geleden bekeek ik een aantal eindspelen die ik vele jaren geleden gemaakt heb en die toen gepubliceerd zijn. Dat inspireerde mij om te proberen ze te verbeteren en één van de resultaten laat ik in dit artikel zien.
Deze is naar mijn smaak een duidelijke verbetering. Dat heeft vooral te maken met de zet 20-15!! Ook de zet 31-26 is verrassend, maar die was er al in de oudere versies.
Zie het diagram van de eerste Applet. Hierboven laat ik zien waarom 20-15!! de enige winst is. Voor de beide hoofdvarianten zie de twee Applets.

[White ""][Black ""] [FEN "W:W20,31,34:B4,6,8"] 1. 34-29 8-12 2. 29-23 6-11 3. 20-15 12-17 4. 23-18 17-21 5. 31-26 21-27 6. 18-13 27-32 7. 13-9 4x13 8. 15-10 13-18 9. 10-4 18-23 10. 4-27 32x21 11. 26x6 23-28 12. 6-1 28-32 13. 1-29 32-37 14. 29-47 *


When Black as first move, after 28, plays (13), then 23! (10) 27! wins easily. However, 26 ? would be a rather nice false solution.
- 28 (13) 23 (10) 26 ? (15) 14 (11) 21 (139) 18, 13 (20) 9 (25!) 16 (30, 14, 34) =.

Als zwart als eerste zet, na 28, (13) speelt, dan is 23! (10) 27! eenvoudig gewonnen. Maar na 26 ? zou het nog fout gaan. Zie hierboven.

The second main variant shows that the classic finals 37/47 and 45/50 are combined in this end game.
De tweede hoofdvariant laat zien dat de klasssieke slotstanden 37/47 en 45/50 zijn gecombineerd in dit eindspel.

[White ""][Black ""] [FEN "W:W20,31,34:B4,6,8"] [White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W20,31,34:B4,6,8"] 1. 34-29 8-12 2. 29-23 6-11 3. 20-15 12-17 4. 23-18 17-21 5. 31-26 21-27 6. 18-13 11-17 7. 13-9 4x13 8. 15-10 13-19 9. 10-4 17-22 10. 26-21 27x16 11. 4x27 19-24 12. 27-38 24-30 13. 38-43 30-35 14. 43-49 16-21 15. 49x16 35-40 16. 16-11 40-45 17. 11-50 *


As an "encore" I give another revised end game. Only the main variant. Up to the reader to find the others, in particular the variants after (34-40), instead of (39).

Als "toegift" geef ik nog een opgepoetst eindspel, waarvan de oplossing in hoofdzaak hetzelfde is als enige variaties van lang geleden. Alleen de hoofdvariant. Aan de lezer alle andere te vinden, in het bijzonder de varianten na (34-40) i.p.v.(39).

[White ""][Black ""] [FEN "W:W8,18,22:B10,14,15,21"] 1. 8-3 21-26 2. 3x25 26-31 3. 25-48 31-36 4. 48-37 15-20 5. 37x5 20-24 6. 18-13 24-29 7. 13-9 29-34 8. 9-4 34-39 9. 5-37 39-43 10. 37-31 36x18 11. 4x49 *

Geen opmerkingen:

Een reactie posten