vrijdag 24 januari 2014

The first article with the improved Applets

White, with a majority of one Man, has played 27-21 after calculating:
Wit, met een stuk voor, heeft 27-21 gespeeld na het onderstaande berekend te hebben:

- 36-31? (25-30, 12-17, 17 x 46)
- 35-30? (4-10, 12-17, 17 x 46)
- 33-28? (4-10, 12-17, 19-24, 17 x 46)
- 27-21 (25-30, 11-16, 16 x 40) 39-34 w+
- 27-21 (25-30, 11-17, 17 x 46) 7-1 w+
- 27-21 (11-16) 32-28! (23 x 32) 29-24 (19 x 30)35 x 24 (16 x 27) 24-19 (12-17) 19-14 (17-21) 41-37 (32 x 41) 36 x 47 w+
- 27-21 (8- 13) 35-30 (11-16) etc.

However, Black has an impressive plan leading to a sensational draw. Mind (48-26!) and the only way to reach the standard draw (2-7-11-16).
Zwart heeft echter een geniaal plan dat op sensationele wijze de remise brengt. Let op (48-26!) en de enige manier om de standaard remise te bereiken (2-7-11-16).

["White""]["Black""] [FEN "B:W15,21,29,32,33,34,35,36,39,41:B2,4,8,11,12,18,19,23,25"] 1. ... 8-13 2. 35-30 11-16 3. 32-27 19-24 4. 30x17 25-30 5. 34x25 23x43 6. 25-20 43-48 7. 20-14 48-26 8. 14-10 26-31 9. 27-22 16x27 10. 22x13 4-9 11. 13x4 31-26 12. 4x31 26x5 13. 17-11 5x46 14. 11-6 2-7 15. 6-1 7-11 16. 1-12 11-16

However, White has an even better plan, a surprising sacrifice giving so much positional advantage that Black is forced to take a combination.
Wit heeft echter een nog beter plan, een verrassend offer dat zoveel positioneel voordeel geeft dat zwart gedwongen is een combinatie te nemen.

[White ""][Black ""] [FEN "B:W15,21,29,32,33,34,35,36,39,41:B2,4,8,11,12,18,19,23,25"] 1. ... 8-13 2. 35-30 11-16 3. 21-17 12x21 4. 36-31 21-27 5. 31x22 18x38 6. 29x9 38x40 7. 15-10 25x43 8. 10-5 4x13 9. 5x35 2-7 10. 35x11 16x7 11. 41-37

This forcing is very convincing. The positional advantage is such that when Black does not play (11-16), White can even afford two sacrifices and still win without any chance for Black to survive for more than a few moves.
Deze forcing is heel overtuigend. Het positionele voordeel is zo groot dat als zwart geen (11-16) speelt, wit zich zelfs twee offers kan veroorloven en nog wint zonder enige kans voor zwart om meer dan een paar zetten te overleven.

[White ""][Black ""] [FEN "B:W15,21,29,30,32,33,34,36,39,41:B2,4,11,12,13,18,19,23,25"] 1. ... 2-7 2. 15-10 4x15 3. 33-28 11-17 4. 39-33 17x26 5. 41-37 15-20 6. 30-24 19x39 7. 28x17 39x28 8. 32x1 *

Instead of (15-20), after (12-17) or (7-11) the same 30-24 obviously follows as well.
Na (12-17) of (7-11) in plaats van (15-20) volgt natuurlijk ook 30-24.

I hope the readers like the new image of my Blog.

Ik hoop dat de lezers de nieuwe vormgeving van mijn Blog op prijs stellen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten