woensdag 8 januari 2014

Computer Draughts Championship 2013

Leo Nagels and I are organizing (official) computer draughts tournaments over 25 years now. The strength, functionality, user-friendliness, etc. of the computer-programs improved steadily over the years. In particular, but not only, after the introduction and further expanding of end game data bases. Kingsrow took the lead in generating very large end game data bases. With strong multi-processor computers, calculating 24 hours a day, it takes many month to complete data bases of the current size.
The very convincing winner of the Championship 2013, held on December 15 in Culemborg, is the program Dragon (of Michel Grimminck, the Netherlands). The program is using an eight-piece (Man and Kings) end game data base, but this is not the only reason why this program is so strong. The game below shows the high level of the program.

Leo Nagels en ik organiseren al meer dan 25 jaar computer dam-toernooien. Elk jaar een officieel kampioenschap. De sterkte, functionaliteit en gebruikers-vriendelijkheid van de computer-programma´s heeft zich in de loop der jaren voortdurend verbeterd. In het bijzonder, maar niet alleen, na de introductie en verdere ontwikkeling van eindspel data bases. Kingrow nam de leiding wat betreft het genereren van grote eindspel data bases. Met krachtige multi-processor computers, 24 uur per dag vol in bedrijf, kost het maanden om data bases van de huidige grootte samen te stellen.
De zeer overtuigende winnaar van het Kampioenschap 2013, gehouden 15 december 2013 in Culemborg, is het programma Dragon (van Michel Grimminck, Nederland). Dit programma gebruikt een acht-stukken data base (stukken en dammen), maar dat is niet de enige reden waarom dit programma zo sterk is. De partij hieronder laat het hoge niveau van het programma zien.

In the initial position of the first Applet the program TD King (of Ton Tillemans, Switserland) had the move. TD King is a strong program, always in the upper part of the list of a competition. Here TD King played 36-31? instead of 48-43, followed by the dull 37-31. It was his only mistake of the game. After that TD King played the best moves possible, but Dragon did not make any mistake at all during the game! Many of its moves, starting with (20-25!!) were the only one to win. A perfect game, not only by using the Coup Royal threat in an optimal way, but in particular how Dragon wins this game in a classical position. This win is worth studying by all draughts players! Please notice that the 8 piece data base (here 4 against 4) is still out of reach, 50 ply away! That is 25 moves.

In de aanvangsstand van de eerste Applet was het programma TD King (van Ton Tillemans, Zwitserland) aan zet. TD King is een sterk programma, steeds te vinden hoog in de ranglijst van een wedstrijd. Hier speelde TD king 36-31? i.p.v. te hakken met 48-43, gevolgd door 37-31. Het was de enige fout van de partij. Daarna speelde TD King steeds de beste verdediging, maar Dragon maakte geen enkele fout! Veel van zijn zetten, als eerste (20-25!!) waren de enige die winnen. Een perfecte partij, niet alleen vanwege het optimaal gebruik van de Coup Royal dreiging, maar vooral hoe Dragon deze klassieke partij wint. Deze winst is het waard door alle dammers bestudeerd te worden! Men realisere zich dat de 8 stukken data base (hier 4 tegen 4) nog buiten bereik is, nog 50 ply weg! Dat is 25 zetten.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W28,32,33,35,36,37,38,39,40,48,50:B1,3,8,11,13,18,19,20,23,24,26."] 1. 36-31 20-25 2. 40-34 8-12 3. 31-27 3-9 4. 48-43 1-6 5. 28-22 9-14 6. 33-28 11-16 7. 22-17 12x21 8. 38-33 6-11 9. 34-30 25x34 10. 39x30


It is of course clear that White had to play 28-22, because of the Coup Royal threats. Also that White had to play the sacrifice 22-17. In particular while it seems that White can survive, as the next Applet shows.
Het is natuurlijk duidelijk dat wit 28-22 moest spelen vanwege de Coup Royal dreigingen. Evenzo dat wit moest offeren met 22-17. In het bijzonder omdat het lijkt dat wit kan overleven, zoals de volgende Applet laat zien.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W27,28,30,32,33,35,37,43,50:B11,13,14,16,18,19,21,23,24,26."] 1... 11-17 2. 43-38 17-22 3. 28x17 21x12 4. 33-28 24-29 5. 30-25 12-17 6. 35-30 16-21 7. 27x16 18-22 8. 37-31 22x42 9. 30-24 26x28 10. 24x11


However, Black has a superb solution. Many moves are the only way to win! See the list below.
Move 42. (23-29!!). 44. (11-17!) 45. (29-34!!) 46. (14-20!) 48. (7-12!) 54. (21-26!) 56. (20-25!) 58. (13-18!) 59. (14-20!) 62. (41-47!).
Echter, Zwart heeft een indrukwekkende oplossing. Bij veel zetten is er maar één die wint! Zie bovenstaande opsomming.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W27,28,30,32,33,35,37,43,50:B11,13,14,16,18,19,21,23,24,26."] 1... 23-29 2. 43-38 18-23 3. 50-44 11-17 4. 27-22 29-34 5. 30x39 14-20 6. 22x11 16x7 7. 28-22 7-12 8. 39-34 12-18 9. 44-39 18x27 10. 37-31 26x28 11. 33x31 23-28 12. 38-33 28-32 13. 31-27 21-26 14. 27x38 26-31 15. 34-29 20-25 16. 29x20 25x14 17. 33-28 13-18 18. 38-32 14-20 19. 39-33 31-36 20. 32-27 36-41 21. 33-29 41-47


Maybe readers might remark that White could prevent the Coup Royal threat even after playing 36-31. This is true, White could play 48-42, but look what Dragon would have played in that case.
Wellicht zullen enige lezers opmerken dat Wit ook na 36-31 de Coup Royal dreiging nog kan opheffen. Dit is waar, wit kan 48-42 spelen, maar zie wat Dragon dan had gespeeld.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W28,32,33,35,36,37,38,39,40,48,50:B1,3,8,11,13,18,19,20,23,24,26."] 1. 36-31 20-25 2. 50-45 1-6 3. 31-27 8-12 4. 48-42 11-16 5. 39-34 16-21 6. 27x16 26-31 7. 37x26 24-30 8. 35x24 19x39 9. 28x17 39x48 10. 17-11 6x17 11. 26-21 17x26 12. 16-11 48-30 13. 11-6 30-35 14. 40-34 18-23 15. 38-32 35-30


So the beauty of our game can be very well illustrated by a strong computer program.

Zo kan een sterk computer-programma heel goed de schoonheid van ons spel illustreren.

The result of Culemborg 2013 (10 participants, 9 rounds):
1. Dragon 15.
2. GWD and Maximus 13.
4. Sjende Blyn 12.
5. TD King 11.
6. Tornado 9.
7. Dam 2.2. 7.
8. Cerberus and Dream (France) 5.
10. Slagzet.com (new participant) 0.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten