zondag 28 juli 2013

Annex to The Best Laocoon Compositions

This Annex belongs to the Blog article The best multi-variant Laocoon compositions. It gives the full solutions of the largest Laocoons, with 7, 8, or 9 Black Man. The solution is written in such a way that it shows how to capture. Between the start and the end of the capture the fields are given where the White King makes an intermediate landing before capturing the next Black. How to capture can be a bit complicated, in particular when White has the choice between more than one capture with the same number of Black pieces, which is quite often the case. The reader can judge himself if a variant is fully sharp, or contains a dual, or is not sharp at all. The use of a draughts-board will be very helpful.

Deze Annex behoort tot het Blog artikel The best multi-variant Laocoon compositions. De volledige oplossingen worden gegeven van de grootste Laocoons met 7 , 8 of 9 zwarte stukken. De oplossing is zo geschreven dat duidelijk wordt hoe geslagen moet worden. Tusen het begin en het eind van de slag worden de velden gegeven waar de witte dam een tussenlanding maakt voordat het volgende stuk geslagen wordt. Hoe te slaan kan soms niet direct duidelijk zijn, in het bijzonder als wit de keus heeft uit verschillende slagen met hetzelfde aantal zwarte schijven, wat tamelijk vaak het geval is. De lezer kan zelf oordelen of de variant helemaal scherp is, of een dual bevat, of helemaal niet scherp is. Het gebruik van een dambord is daarbij een goede hulp.

A.Kuyken- (14-19) 3x26x42x24x35x44 (19-24) 44-35 (24-29) 35-2 (29-33) 2-7 (18-22) 7-16 (33-39) 16-11.
Unfortunately there is a second solution of this variant. Jammergenoeg is deze variant bij-oplosbaar.
- (14-19) 3 x 49 (19-24 A) 49-35 w+ or 49-27 w+ A (18-22) 49-16 or 49-35 or 49-38 w+

The other variants are. De andere varianten zijn:
- (21-26) 3x20x42x13x35x44 or 49.
- (30-35) 3x20x42x26x12x45
- (14-20) 3x26x48x25x9x22x44x35 or 3x25x34x12x26x42x29x45
- (18-22) 3x25x48x26x42x29x35 or 3x20x42x31x13x35x49x16
- (21-27) 3x20x42x31x13x35x49 or 44
- (33-38) 3x26x48x25x9x27x49x35 or 3x25x34x12x26x42x29x45
- (33-39) 3x25x34x12x26x48x34x45 or 3x25x48x26x12x45
- (18-23) 3x25x34x12x26x42x29x45
- (30-34) and (37-42) 3x26x48x25x9x22x44x35
- (37-41) 3x20x47x36x13x35x49x16
- (40-44) and (40-45) 3x26x48x25x9x22x50

The next one is the largest Laocoon, with 9 Blacks and 17 possible replies. De volgende is de grootste Laocoon, met 9 zwarte stukken en 17 mogelijke voortzettingen.

P.C.Bais- (10-15) or (18-23) 3x20x33x17x26x48x34x7x16
- (11-16) 3x25x48x31x4x15x33x17x26
- (21-26) 3x25x48x31x4x15x33x6
- (24-29) 3x25x48x26x17x23x15x4x22x6
- (24-30) 3x25x43x16x7x23x41 or 46
- (14-19) 3x26x42x15x4x22x44 (16) 49 or 32 w+
- (39-44) 3x26x42x15x4x22x50 or 3x26x42x20x9x22x50
- (28-32) 3x25x48x26x17x33x15x4x22x6 or 3x25x48x31x4x15x38x7 or 2
- (37-42) 3x25x48x26x17x33x15x4x22x6 or 3x25x48x37x23x7x16x38x15x4
- (11-17) 3x25x48x31x4x15x33x11 or 6
- (14-20) 3x25x43xx16x7x23x41 or 46 One dual, but sharp endgame: (24-29,29-33) 5-32 (33-39) 32-49.
- (18-22) 3x25x48x31x4x15x38x16x7 or 2 One dual, but sharp endgame: (28-32) 7-29 (32-37) 29-47.
-(28-33) 3x25x48x31x4x15x29x38x16x7 or 2
- (21-27) 3x25x48x31x22x33x15x4x22x6 or 3x25x48x31x4x15x33x6
- (37-41) 3x25x33x43x16x7x23x46 (24-29, 29-33) 5-32 (33-39) 32-49.
- (39-43) 3x25x48x26x17x33x15x4x22x6

Finally the Laocoon with 8 Blacks and 16 possible replies, containing the most interesting variants. The captures of the other Laocoon positions with almost the same positions can de derived from the one explained below.

Tot besluit de Laocoon met 8 zwarte stukken en 16 mogelijke antwoorden, die de meeste interessante varianten heeft. De uitvoering van de slagen van de andere Laocoon posities met bijna dezelfde standen kunnen worden afgeleid van die hieronder uitgewerkt.

J.C.R. Bus- (9-13) 2x11x44x35x8x26 (18-22) 26-21!! (22-28 A) 21-38 (28-33 B, C) 38 x 4. A (22-27) 21 x 5
B (10-15) 38-29 dual (28-32) 29-42 (15-20, 32-37) 15-47. C (10-14) 38-29 dual (28-32) 29-42 (14-19) 42-15! (19-23) 15-20! (32-37) 20-14.
- (7-11) or (21-27) or (24-29) 2x16x38x15x4x22x44x35
- (7-12) 2x35x44x17x3x5 (18-23) 5 x 16. or 2x35x44x22x4x15 (12-18) 15-10 or 15-29 or 15-38 w+.
- (9-14) 2x16x38x15x4x22x44x35
- (10-14) or (10-15) or (24-30) many wins!
-(18-22) 2x16x27x4x15x29x45 (28-32 A) 45-29 (32-37) 27-44. A. (28-33) 45-34 (33-38) 34-48.
- (18-23) 2x16x38x15x4x18x45 or 2x16x38x15x4x22x44x35
- (21-26) 2x35x44x22x4x15
- (28-32) 2x16x38x15x4x22 (40-45) 22-50. or 2x16x49x35x13x4x15
- (28-33) 2x16x38x15x4x22 (40-45) 22-50. or 2x16x27x13x35x44x28x5
- (40-45) or (40-44) 2x16x38x15x4x22x50

For more information see the article: The best multi-variant Laocoon compositions.

Voor meer informatie zie het artikel: The best multi-variant Laocoon compositions.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten