maandag 3 juni 2013

Will this composition still be found in 2050?

Now, and in the coming years even more, we see a very large number of draughts-compositions published on Internet world-wide. Everybody can publish any position he likes, without any rules or quality standards. There is nothing wrong with that, but when somebody wants to find compositions of a genre and the quality he likes it wil be extremely difficult to find them after many years of the date of publishing. Say 2050. A method has to be found for formal registration in well managed collections with advanced searching capabilities. This article shows a composition that might be worth to keep available for a long time and preferably easy to find for the draughts lovers.

Nu reeds en in de komende jaren nog meer worden er enorme aantallen dam-composities gepubliceerd op Internet wereld-wijd. Iedereen kan elke positie die hij wil publiceren op Internet kwijt, zonder enige regels of kwaliteits-standaards. Daar is niets mis mee, maar als iemand composities wil vinden van een bepaalde soort en kwaliteit die hij wenst, wordt dit heel moeilijk. In het bijzonder als vele jaren na de eerste publicatie voorbij zijn gegaan. Zeg 2050. Een methode zou gevonden moeten worden voor formele registratie in goed begheerde verzamelingen met geavanceerde selectie-mogelijkheden. Dit artikel laat een compositie zien die het wellicht waard is in 2050 nog interessant gevonden te worden en hopelijk makkelijk te vinden voor de dam-liefhebbers.

The last move of Black (25-30)-see the Applet- is very well understandable. Black hopes to escape from his difficult position by surprising moves. See below. However, White has a far better plan.
- 40-35 (16-21, 11-16, 13 x 24, 16 x 7) 31-27 (4-10, 8 x 28) 27-21 (28-32) 21-16 (2-8)=.
Zwart´s laatste zet (25-30)-zie de Applet- is heel goed te begrijpen. Zwart hoopt op originele wijze te ontsnappen na de hierboven aangegeven zetten. Wit heeft echter een veel beter plan.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W18,22,23,26,28,29,31,40,42,43,44:B2,4,8,9,11,13,14,16,17,20,30."] 1. 31-27 30-34 2. 40-35 34-40 3. 42-37 40x38 4. 26-21 17x26 5. 37-31 26x37 6. 27-21 16x27 7. 22x33 13x22 8. 28x6 9-13


The last move of Black (9-13) was forced, but also seems good enough to survive, because of a number of small combinaties. See the diagram and the variants below it.
De laatste zet van zwart (9-13) was gedwongen, maar lijkt ook goed genoeg om te overleven, vanwege een aantal finesses. Zie het diagram en de varianten daaronder aangegeven.- 33-28 (13-19!) 6-1 (8-12, 20-24, 4 x 33)=.
- 33-28 (13-19!) 35-30 (8-12) 30-25 (2-7)=.
- 35-30 (2-7/8-12) 30-24 (4-10) 24 x 4 (14-19) 4 x 1 (19 x 39) =. This variant is shown by the next Applet. Deze variant is te zien via de volgende Applet.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W6,23,29,33,35:B2,4,8,13,14,20."] 1. 35-30 2-7 2. 30-24 4-10 3. 24x4 14-19 4. 4x1 19x39


The same variant applies when Black plays (8-12) instead of (2-7), if there was not the fantastic surprise shown by the next Applet!!
Dezelfde variant is van toepassing als zwart (8-12) speelt i.p.v. (2-7), ware het niet dat de volgende Applet een daverende verrassing laat zien!!

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W6,23,29,33,35:B2,4,8,13,14,20."] 1. 35-30 8-12 2. 30-24 4-10 3. 24x4 14-19 4. 4x7 19x39 5. 6-1 2x11 6. 1-6


This amazing detail paves the way for the first of the two main variants of this composition. The first part of this variant is shown by the next Applet.
Deze wonderlijke finesse maakt de weg vrij voor de eerste van de twee hoofdvarianten van deze compositie, waarvan het eerste deel in de volgende Applet.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W6,23,29,33,35:B2,4,8,13,14,20."] 1. 35-30 8-12 2. 30-24 20-25 3. 24-19 13x24 4. 29x9 4x13 5. 6-1 2-7


The way to win now seems to be 33-28. However, the variant below proves otherwise.
- 33-28? (13-18!) 23-19 (25-30) 19-13, 28-22 (9-13) 22-17, 1 x 25 (13-19) 25-3 (21-26!) =.
Het lijkt erop dat wit nu 33-28 moet spelen om te winnen. De variant hierboven laat echter zien dat het zo niet gaat.

The winning move is 23-19!! Later we will see that the other and totally different main variant is also decided by the sacrifice 23-19!!
De winnende zet is 23-19!! Later zien we dat de tweede en heel verschillende hoofdvariant ook wordt beslist door het offer 23-19!!

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:WK1,23,33:B7,12,13,25."] 1. 23-19 13x24 2. 33-28 25-30 3. 28-22 30-35 4. 22-18 12x23 5. 1x15 35-40 6. 15-33 40-45 7. 33-50


It has be made clear now that White wins after 35-30 (8-12) 30-24. We have also seen that after 35-30 (2-7) 30-24 is a draw. Below we show first a side-variant of the second main variant. Also in this side variant White has to play very precisely with the moves 30-25! and 33-28!. The remarkable thing is that also in this little side variant the decisive move is 23-19!! However, before playing the Applet I show you another , not sharp, but funny variant.

- 35-30 (2-7) 6-1 (14-19) 1 x 25 over 8, (19 x 39) 25-9 (13-19) 29-24, 30-25, 25 x 43.

Het is nu duidelijk geworden dat wit wint na 35-30 (8-12) 30-24. We hebben ook gezien dat na 35-30 (2-7) 30-24 niet wint. Hieronder eerst een bij-variant van de tweede hoofd-variant. Ook in dit variantje moet wit heel precies spelen met de zetten 30-25!! en 33-28!. Het is opmerkelijk dat ook in dit variantje de beslissende zet 23-19!! is! Echter voor de Applet af te spelen, laat ik hierboven nog een andere, niet scherpe, maar grappige variant zien.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W6,23,29,33,35:B2,4,8,13,14,20."] 1. 35-30 2-7 2. 6-1 8-12 3. 1-6 12-17 4. 6x9 14x3 5. 30-25 4-9 6. 25x14 9x20 7. 33-28 3-9 8. 23-19


It is about time now for showing the second main variant, in my view it is the most beautiful of the two. However, we do not start with the most beautiful part of it, but show another sub-variant first.
Het wordt nu tijd om de tweede hoofdvariant te laten zien, naar mijn smaak de mooiste van de twee. We beginnen echter niet met het mooiste deel ervan, maar laten eerst nog een andere sub-variant zien.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W6,23,29,33,35:B2,4,8,13,14,20."] 1. 35-30 2-7 2. 6-1 8-12 3. 1-6 12-17 4. 6x9 4x13 5. 30-24 7-12 6. 24x15 12-17 7. 29-24 17-22 8. 24-20 14x25 9. 15-10 13-19 10. 23x14 25-30 11. 10-4 30-35 12. 4x27 35-40 13. 27-49 40-45 14. 49-40 45x34 15. 33-29 34x23


As said before the sacrifice 23-19!! is the decisive one in both main, but totally different, variants. The second of them is shown here at full lenghth, from the initial position of the composition on.
Zoals hierboven al gezegd is de zet 23-19!! de pointe van beide, verder totaal verschillende, varianten. De tweede ervan wordt hier getoond in volle lengte, d.w.z. vanaf de aanvangsstand van de compositie.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W18,22,23,26,28,29,31,40,42,43,44:B2,4,8,9,11,13,14,16,17,20,30."] 1. 31-27 30-34 2. 40-35 34-40 3. 42-37 40x38 4. 26-21 17x26 5. 37-31 26x37 6. 27-21 16x27 7. 22x33 13x22 8. 28x6 9-13 9. 35-30 2-7 10. 6-1 8-12 11. 1-6 12-17 12. 6x9 4x13 13. 30-24 7-12 14. 24x15 12-17 15. 29-24 17-22 16. 24-20 14x25 17. 15-10 25-30 18. 23-19 13x24 19. 10-4 30-34 20. 4x27 34-40 21. 27-22 40-45 22. 33-29 24x33 23. 22x50


Occasionally you need a bit of good luck as a composer!

Af en toe moet het een beetje mee zitten als componist!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten