maandag 8 oktober 2012

Funny position. Both White and Black win with 46/5

This article was inspired by a miniature of Evgraf Zubov, one of the greatest draughts composers. The climax is a superb 46/5 final.
De inspiratie voor dit artikel komt van een miniatuur van Evgraf Zubov, één van de allerbeste componisten van dam-problemen en eindspelen. Het hoogtepunt is een geweldig mooi 46/5 slot.

Evgraf Zubov


I took the liberty of extending his composition from 6 to 11 moves, resulting in a better initial position and a less obvious solution. However, the most important part of the composition is the idea of Evgraf. Black cannot reach promotion in a normal way, but sees a spectacular way of reaching a draw by a combination resulting in capturing at least three pieces of White. However, White replies with the brilliant moves 22!! and 23!!. See the first Applet.

Ik was zo vrij zijn compositie uit te breiden zodat de oplossing van 6 naar 11 zetten gaat, met een betere aanvangsstand en een wat beter verborgen oplossing. Maar het belangrijkste van de compositie is het idee van Evgraf. Zwart kan niet naar dam op een normale manier, maar ziet een spectaculaire manier om remise te maken. Zwart kan met een combinatie minstens drie wite stukken veroveren. Echter dan volgt het fantastische slot van Evgraf, met de briljante zetten 22!! en 23!!. Zie de eerste Applet.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W6,21,28,32,35,41,42:B1,4,12,14,25,29."] 1. 28-22 29-33 2. 22-17 12-18 3. 17-11 33-39 4. 11-7 1x12 5. 6-1 25-30 6. 35x24 14-20 7. 24x15 4-10 8. 15x4 39-43 9. 4x22 43-48 10. 1x23


However, the title of this article has to do with a variation of the idea. The next Applet with Black to move shows the same idea, but replaced a bit to the right side. We see the same win of White.

Echter de titel van dit artikel slaat op een variatie van het idee. De volgende Applet met zwart aan zet laat hetzelfde idee zien, maar enigszins verplaatst naar rechts. We zien dan dezelfde winst voor wit.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:WK2,17,28,29,31,41,43:B8,10,13,19,44."] 1... 19-24 2. 29x20 10-14 3. 20x18 44-49 4. 2x19 49x46 5. 19-5


Of course this is not an improvement of the original idea. The reason of showing this position anyway is a very unusual one. The unique situation is that the position not only contains a 46/5 win of White, but also a 46/5 win for Black!!

De vorige Applet laat natuurlijk geen verbetering van het idee zien. De reden om dit toch te laten zien is zeer ongebruikelijk. De unieke situatie is dat de positie niet alleen een 46/5 winst van wit laat zien, maar ook een 46/5 winst van zwart!!

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:WK2,17,28,29,31,41,43:B8,10,13,19,44."] 1... 19-23 2. 29x9 44-49 3. 2x5 49x46


I do not know of any other position with two possible combinations of which one is a winning 46/5 and the other a suicide 46/5. If somebody knows another example, please inform me.

Ik ken geen andere positie met twee mogelijke combinaties waarvan de ene een 46/5 winst is en de andere een 46/5 zelfmoord. Als iemand een ander voorbeeld kent hoor ik dat graag.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten