donderdag 14 juni 2012

46/5 End Games

This article is the first part of a demonstration of end games resulting in one of the most beautiful final positions of draughts called 46/5. A large collection of thousands of compositions was collected by J.A. Pennings, who contributed a number of very nice 46/5 (and 5/46) compositions himself.
By far most of the collection are direct combinations resulting in 46/5, but there are quite a number of end-games too.
Below we start with an end game based upon an idea of Pennings as old as 1942. A few years later a cooperation between Scheijen and Duursma brought an extension of the idea. This end game is shown by the first Applet, with the moves 34-29, 29-24 as the highlight.

Dit artikel is het eerste deel van een demonstratie van eindspelen die eindigen met een van de mooiste slotstanden van het damspel, 46/5. Een grote verzameling van duizenden composities is samengesteld door J.A.Pennings, die zelf een aantal heel mooie 46/5 (en 5/46) problemen componeerde.
Verreweg de meeste van de collectie zijn directe combinaties die in 46/5 eindigen, maar er zijn ook nogal wat eindspelen.
Hieronder beginnen wij met een eindspel gebaseerd op een idee van Pennings dat hij reeds in 1942 publiceerde. Een paar jaar later bracht een samenwerking van Scheijen en Duursma een uitbreiding van het idee. De eerste Applet laat dit eindspel zien, het hoogtepunt daarbij zijn de zetten 34-29 en 29-24.


[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W14,34,46:B22,25,31."] 1. 14-9 22-27 2. 9-3 31-37 3. 3-26 27-31 4. 34-29 25-30 5. 29-24 30x19 6. 46-41 37x46 7. 26x5


The next composition shows another interpretation of the idea, a bit more subtle with the move 3-12! the only one winning because it prevents (13-18). De volgende compositie laat een andere interpretatie van het idee zien, nog iets subtieler. De zet 3-12! is de enige die wint omdat (13-18)
 verhinderd moet worden.

.
[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W21,25,26,28,30,32,33,37,47:B8,12,13,16,17,18,19,22."] 1. 37-31 16x29 2. 26-21 17x37 3. 28x17 12x21 4. 30-24 19x30 5. 25x3 21-27 6. 3-12 13-19 7. 12-26 27-31 8. 47-41 37x46 9. 26x5


  The application of the idea is matured in the next composition that I published 60 years later than 1942! The most peculiar thing of this composition is that in the initial position all the fields of the line 46 to 5 are occupied!!. The end game contains another thematic variant found by Romanov: After 3 (22) 21 (36) 32 (10, 27) 37 (41) 31, 37. De toepassing van het idee is volwassen geworden met de volgende compositie die ik publiceerde 60 jaar later dan 1942! Het meest opmerkelijke van deze compositie is dat in de aanvangsstand alle velden van de lijn 46 tot en met 5 bezet zijn . Het eindspel bevat nog een tweede thematische variant, gevonden door Romanov. Zie boven.


 
[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W14,19,20,24,25,30,34,35,39,41,46,49:B3,5,10,17,18,22,23,28,32,37,38."] 1. 19-13 10x8 2. 24-19 23x14 3. 20x9 3x14 4. 25-20 14x25 5. 39-33 38x40 6. 35x44 25x34 7. 44-39 34x43 8. 49x27 22x31 9. 41x3 17-22 10. 3-21 22-28 11. 21-17 28-32 12. 17-21 32-37 13. 21-26 5-10 14. 46-41 37x46 15. 26x5


Not only that all the fields of the line 46 to 5 were occupied, finally the two remaining are White at 46 and Black at 5, before they are converted to a Black King on 46 and a White King on 5! Niet alleen dat alle velden van de lange lijn bezet waren, aan het eind blijven alleen een witte op 46 en een zwarte op 5, voordat ze worden omgetoverd tot een zwarte dam op 46 en een witte dam op 5! The next 46/5 end game is totally different. The most interesting moment is after (24-29) 12-7 where (29-33) 44-39 is an easy win for White. However, Black plays (13-19!) with the surprising effect that only 46- 41! wins. Het volgende 46/5 eindspelletje verloopt totaal anders. Het meest interessante moment komt na (24-29) 12-7 waar (29-33) 44-39 gemakkelijk wint voor wit. Echter, zwart speelt (13-19!) met als verrassend effect dat alleen 46- 41! wint.


 
[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W31,34,38,39,40,42,43,44,46:B2,13,18,21,22,23,24,29,35."] 1. 31-27 21x32 2. 38x27 22x31 3. 42-37 31x42 4. 43-38 42x33 5. 39x8 2x13 6. 34x12 24-29 7. 12-7 13-19 8. 46-41 29-33 9. 44-39 33x44 10. 40x49 35-40 11. 7-1 40-45 12. 49-44 45-50 13. 1-23 50x46 14. 23x5


 L. Schut was one of the best known Dutch end game composers in the middle of the 20th century. He was inspired by the beautiful 46/5 idea of A. Sjosjin.

L. Schut was een van de meest bekende eindspel componisten tijdens het midden van de 20ste eeuw. Hij bewerkte het 46/5 idee van A.Sjosjin, waarover hij terecht lovend sprak.


.
[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W12,22,K50:B10,23,26,29."] 1. 12-8 26-31 2. 8-3 31-36 3. 22-18 23x12 4. 3x21 36-41 5. 21-49


  Based upon a brilliant and funny final by C.Kusters I present here a rather peculiar end game where Black tries to escape with sacrificing most of his pieces. Kusters version of the final was with the White King on 35, but that is very difficult to extent to an end game.
Try to find the solution yourself!

Gebaseerd op een prachtig gevonden en grappige finale van C. Kusters laat ik hier een eindspelletje zien waarin Zwart probeert te ontsnappen door de meeste van zijn stukken te offeren. In de versie van Kusters staat de witte dam op 35, maar dan is het heel moeilijk er een uitbreiding aan te geven.
Probeer zelf de oplossing te vinden!


In a next article  I will present some more and very different ways of reaching 46/5, some of them very spectacular.

In een volgend artikel laat ik nog een aantal en sterk verschillende manieren zien om 46/5 te bereiken. Enkele daarvan zijn heel spectaculair.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten