vrijdag 16 maart 2012

An amazing miniature

A miniature is presented here both by a diagram and as an Applet. The reason for containing a diagram is explaining a remarkable aspect of the composition presenting the variants by written notation, instead of an Applet for every variant.
It seems obvious that the first move should be 34-29, because it prevents (18-23) and looks the best from a positional point of view.
However, Black has a big surprise with (7-11!!) that guarantees the draw, with the help of combinations as the following variants prove.

- 34-29 (7-11) 25-20 (19-24, 18-23, 16-21, 11 x 15)=.
- 34-29 (7-11) 29-24 (8-13) 33-29 (5-10!) 29-23, 25 x 5 (11-17, 13-18, 16 x 36) =.
- 34-29 (7-11) 29-24 (8-13) 33-29 (5-10) 31-27 (18-22, 5-10, 16-21, 11 x 35) =.
- 34-29 (7-11) 30-24 (19 x 30) 25 x 34 (18-22) 28 x 17 (11 x 22) 29-24 (6-11) 24-19 (11-17) 19-14 (8-13) 31-27 (22 x 31) 26 x 37 (17-22) 34-29 (16-21) 29-24 (21-26)=.
- 34-29 (7-11) 31-27? (19-23, 18-22, 16-21, 11 x 35) z +!

Een miniatuur wordt hier zowel als diagram als door een Applet gepresenteerd. Het diagram omdat met de normale notatie een opmerkelijk aspect van de compositie wordt uitgelegd, in plaats van met een Applet voor iedere variant.
Het lijkt vanzelfsprekend dat wit beginnen moet met 34-29, dat voorkomt (18-23) en lijkt positioneel de beste zet.
Maar dat is niet zo, zwart heeft een verrassende parade door (7-11!!) die de remise zeker stelt, met behulp van een aantal combinaties, zoals de bovenstaande varianten bewijzen.


The subtle solution with a nice climax is shown by the Applet. You can be sure that White wins convincingly as well after all other moves of Black and that all White moves shown by the Applet are the only ones winning.

De Applet laat de subtiele oplossing met een mooie climax zien. Je kunt ervan op aan dat wit ook na alle andere zetten van zwart overtuigend wint en dat elke witte zet in de Applet de enige is die wint.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W25,26,28,30,31,33,34:B5,6,7,8,16,18,19."] 1. 31-27 18-23 2. 28-22 23-28 3. 27-21 16x18 4. 33x11 6x17 5. 34-29 17-22 6. 26-21 5-10 7. 25-20 10-15 8. 30-24 19x30 9. 21-17 15x33 10. 17x39


Clearly enough after 31-27 (7-11) it is still not possible to play 34-29, but White has a very strong alternative that leads to a positional disaster for Black. White has many ways to win, including a spectacular finish as shown by the next Applet.
Natuurlijk kan wit na 31-27 (7-11) nog steeds geen 34-29 spelen, maar wit heeft een zeer sterk alternatief waarmede zwart totaal overspeeld wordt. Wit kan dan op veel manieren winnen, onder andere met een spectaculaire slotslag zoals de volgende Applet laat zien.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W25,26,28,30,31,33,34:B5,6,7,8,16,18,19."] 1. 31-27 7-11 2. 28-22 8-13 3. 26-21 5-10 4. 33-29 10-14 5. 21-17 16-21 6. 27x7 18x27 7. 25-20 14x25 8. 7-2 13-18 9. 2x24 27-32 10. 24-19 32-38 11. 17-11 6x17 12. 29-23 18x40 13. 19-8 25x34 14. 8x35 34-39 15. 35-49


The positional superiority of White after 31-27 is well shown after (7-12) or (6-11) both leading to the same position, but with a different order of the moves. The next Applet shows 31-27 (7-12).

Het positionele overwicht van wit na 31-27 wordt goed duidelijk na (7-12) zie Applet, of (6-11) die beide tot dezelfde stand leiden, maar in een andere volgorde.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W25,26,28,30,31,33,34:B5,6,7,8,16,18,19."] 1. 31-27 7-12 2. 34-29 6-11 3. 28-22 8-13 4. 33-28 5-10 5. 29-23 18x29 6. 28-23 19x17 7. 30-24 29x20 8. 25x5


For those who want to publish one of my compositions with this nice final in a newspaper or whatever, but prefer a simpler version, I present two not complicated compositions. One straightforward, the other with a simple forcing.

Voor redacteuren van een damrubriek in kranten, clubbladen, etc. die deze miniatuur te gecompliceerd vinden voor hun rubriek, maar toch graag een compositie met dit mooie slot tonen, stel ik eenvoudiger versies ter beschikking. De eerste zeer eenvoudig als men het goede tempo kiest, de tweede in principe dezelfde, maar dan met een eenvoudige forcing.
The solutions will be clear to you.

Als je dit artikel gelezen hebt zijn de oplossingen van deze twee eenvoudig.
Doet zwart in het eindspelletje direct (5-10) i.p.v. (17-22) dan speelt wit 29-24 (19-23) 25-20 en zwart heeft geen schijn van kans meer.

Below another variation, with Black to move after the combination and the first move of White in the end game a little bit more surprising.
After the first move 38-33 (17-22) 37-31, etc.

Hieronder nog een variatie, met zwart aan zet na de combinatie en met een iets verrasender eerste zet van wit in het eindspelletje.
Na de eerste zet 38-33 (17-22) 37-31, etc.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W21,26,30,35,36,37,38,39,48:B5,7,12,13,14,17,19,24,28."] 1. 38-33 7-11 2. 33x22 17x28 3. 21-17 11x22 4. 39-33 28x39 5. 48-43 39x48 6. 30-25 48x31 7. 36x29 12-17 8. 35-30 17-22 9. 26-21 5-10 10. 25-20 10-15 11. 30-24 19x30 12. 21-17 15x33 13. 17x39

Geen opmerkingen:

Een reactie posten