zaterdag 31 december 2011

Keep Sharp in 2012. Blijf Scherp in 2012

First of all my best wishes for all of you. I hope 2012 be a nice year for you and your family. The main thing is your health of body and mind. Maybe the composition presented here can help a bit to keep a sharp mind.

Allereerst mijn best wensen voor jullie allen. Moge 2012 een gelukkig jaar zijn voor jullie en je dierbaren. Het belangrijkste is de gezondheid van lichaam een geest. Een kleine bijdrage om de geest scherp te houden zou de volgende compositie kunnen zijn.

After 29-24 (7-12) or 30-24 (7-12) 28-22 (9-13) White does not have any chance to win.
However after 30-25 (7-12) White wins.

In tegenstelling to 29-24 of 30-24 wint wit door 30-25 (7-12) als volgt:

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W23,28,29,30,33:B4,7,9,14,15."] 1. 30-25 7-12 2. 28-22 9-13 3. 29-24 15-20 4. 24x15 4-10 5. 15x4 14-19 6. 4x7 19x39 7. 7-34


This of course was not difficult at all. The next variant even wins in several ways, but we prefer the nice way.
Dat was natuurlijk helemaal niet moeilijk. De volgende variant wint zelfs op verschillende manieren, maar het kan ook mooi.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W23,28,29,30,33:B4,7,9,14,15."] 1. 30-25 7-11 2. 29-24 11-17 3. 24-19 4-10 4. 33-29 17-21 5. 19-13 9x18 6. 23x12 21-27 7. 12-7 27-31 8. 28-23 31-37 9. 7-2 37-42 10. 23-19 14x34 11. 25-20 15x24 12. 2x5


I suppose you want me to present something better than this. Indeed there is a better variant, not brilliant, but at least fully original and sharp.

Naar ik aanneem verwachten jullie wat beters van mij. Er is inderdaad een betere variant, niet zo fantastisch, maar, tenminste voor zover mij bekend, volledig origineel en scherp van begin to eind.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W23,28,29,30,33:B4,7,9,14,15."] 1. 30-25 15-20 2. 28-22 9-13 3. 22-17 13-19 4. 33-28 19-24 5. 17-11 24x22 6. 11x2 22-27 7. 23-19 14x23 8. 25x14 27-31 9. 14-9 4x13 10. 2x26


However, the composition is not that simple. When Black plays the moves (15-20) and (7-11) in the right order he escapes in a quite spectacular way.

Echter, de compositie is niet zo eenvoudig. Als Zwart de zetten (15-20) en (7-11) in de goede volgorde speelt kan hij op een nogal spectaculaire wijze ontsnappen.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W23,28,29,30,33:B4,7,9,14,15."] 1. 30-25 15-20 2. 28-22 7-11 3. 33-28 9-13 4. 23-18 11-16 5. 18x9 4x13 6. 22-17 13-18 7. 28-23 14-19 8. 23x12 19-24 9. 25x14 24x33 10. 14-9 33-38 11. 9-4 16-21


In order to keep your mind fit you can try to find the right solution after 28-22 (15-20) 22-18 (9-13) 18 x 9 ( 4 x 13).
When you give the right solution, including the main false solutions, there will be a prize to win and everybody who reads this blog will admire you.

Om de geest fit te houden kan je proberen de juiste oplossing te vinden na 28-22 (15-20) 22-18 (9-13) 18 x 9 ( 4 x 13). Er valt een prijs te winnen, met de goede oplossing, inclusief de belangrijkste schijnoplossingen, zodat het niet alleen maar van een computer komt. Bovendien zal een ieder die deze blog leest je bewonderen.

Happy New Year!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten