dinsdag 29 november 2011

Computer Olympiad 2011

The International Computer Games Association (ICGA)is active for many years, publishes a periodical with professional articles about computer programming concerning a wide variety of mind sport games. The ICGA, like the FMJD, manages finding opportunities of organizing international tournaments, in particular the Computer Games Olympiad.
The Computer Olympiad 2011 was organized by Professor v.d.Herik of the University of Tilburg, The Netherlands, very well assisted by Joke Hellemons.
The Computer Olympiad was held for the 16th time, during those years at many places world-wide.
About twenty different mind games with a large number of programs participated, like three versions of Go (9 x 9, 13 x 13, 19 x19), Chess, Chinese Chess, Connect-6,Backgammon and many other.

De International Computer Games Association (ICGA)is al vele jaren actief, publiceert een tijdschrift met vakkundige artikelen over computer programmering voor een groot aantal verschillende denksporten. De ICGA, net als de FMJD voor Wereldkampioenschappen dammen, leidt het zoeken naar mogelijkheden internationale toernooien te organiseren, met name de Computer Games Olympiaden.
De Computer Olympiad 2011 was georganiseerd door Professor v.d.Herik van de Universiteit Tilburg, daarbij op uitstekende wijze bijgestaan door Joke Hellemons.
De Computer Olympiade werd voor de 16e keer gehouden, gedurende al die jaren op vele plaatsen in de wereld. Ongeveer 20 verschillende denksporten/spellen namen deel met een groot aantal programma´s. Zoals bijvoorbeeld drie versies van Go (9 x 9, 13 x 13, 19 x 19), Schaken, Chinese Chess, Connect-6,Backgammon en vele andere.

Our international 10 X 10 draughts was also represented at the Computer Olympiad. As we already do for over 25 years the draughts tournament was organized by Leo Nagels and me. Leo also participated with his program Cerberus and I conducted the tournament acting as referee.
First we show a very interesting game between Cerberus (White) against TD King. The computer program Cerberus finds a way out of a difficult position, by preparing a sacrifice. TD King was forced to equalize the material, because otherwise he would have lost the game as the first Applet shows.

Ons internationale 10 X 10 dammen was ook vertegenwoordigd op de Computer Olympiade. Zoals Leo Nagels en ik al meer dan 25 jaar doen, hebben wij dit computer dam-toernooi georganiseerd. Leo deed ook zelf mee met zijn programma Cerberus en ik leidde het toernooi als scheidsrechter.
Hieronder eerst een interessante partij tussen Cerberus met wit tegen TD King. Het computer programmma Cerberus vindt de enige goede weg uit een netelige positie, door een offer voor te bereiden. TD King was daarna gedwongen het gewonnen stuk weer terug te geven omdat hij anders zou hebben verloren door een combinatie zoals de eerste Applet laat zien.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W27,28,29,30,32,33,34,36,37,41,42,46:B3,4,6,11,13,16,17,18,19,21,25,26."] 1. 29-24 3-9 2. 36-31 17-22 3. 28x17 11x22 4. 33-29 6-11 5. 42-38 11-17 6. 38-33 19-23 7. 24-20 25x14 8. 29-24 4-10 9. 30-25 10-15 10. 33-29 14-19 11. 32-28 19x39 12. 28x8 21x32 13. 37x28 22x24 14. 8-3 26x37 15. 3x43


Good computer programs always see such combinations, so immediately after the sacrifice 24-20 (25 x 14) 29-24 TD King played (23-28) keeping his positional advantage. The next Applet gives the moves till the decisive moment of the game.

Goede computer programma´s zien zulke combinaties altijd. Dus speelde TD King onmiddellijk (23-28) na het offer 24-20 (25 x 14) 29-24 en behield zo zijn positioneel voordeel. De volgende Applet laat de zetten zien tot het beslissende moment van de partij.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W24,27,29,30,31,32,33,34,37,41,46:B4,9,13,16,17,18,21,22,23,25,26."] 1. 24-20 25x14 2. 29-24 23-28 3. 32x12 17x8 4. 27x18 13x22 5. 34-29 22-28 6. 33x22 21-27 7. 41-36 27x18 8. 31-27 8-12 9. 30-25 12-17 10. 46-41 4-10


Here Cerberus missed a rather surprising draw. Hier miste Cerberus een nogal verassende remise. 24-20! (9-13, 13 x 4) 29-24!(10-14 A) 37-32 (17-21) 41-37 (4-9) 36-31 (9-13) 24-20 =. A (18-23) 25-20! (23-28) 36-31 (28-33) 41-36 =.

Below you can see how TD King won the game. Please notice that after (44-50) White could not play 24-15 because of (14-19, 50-22, 19-23, 21-27).
That is why Cerberus played 41-37 giving TD King the opportunity for a sensational climax of the game. TD King of Ton Tillemans finished at third place, as usual at Olympics he received the bronze medal. The silver medal was for the program Sjende Blyn of Jelle Wiersma.

Hieronder is te zien hoe TD King won. Het bekijken waard is dat na (44-50) wit geen 24-15 kon spelen omdat dan volgt (14-19, 50-22, 19-23, 21-27).
Daarom speelde Cerberus 41-37 wat TD King de gelegenheid gaf de partij op sensationale wijze te besluiten. TD King van Ton Tillemans eindigde op de derde plaats en kreeg daarvoor zoals gebruikelijk bij Olympische Spelen de medaille in brons. De zilveren medaille was voor Jelle Wiersma met het programma Sjende Blyn.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W24,25,27,29,36,37,41:B9,10,14,16,17,18,26."] 1. 37-32 17-21 2. 25-20 14x25 3. 24-19 9-14 4. 29-23 18x29 5. 19-13 29-33 6. 13-8 33-39 7. 8-2 39-44 8. 2-24 44-50 9. 41-37 50-39 10. 24-15 39-48 11. 15x4 48x22 12. 4x27 14-19


Computer programms are not aware of beauty, but are playing very beautiful moves occasionally!
Computer programma´s zijn zich niet bewust van schoonheid, maar kunnen wel heel mooie zetten spelen!

The program Maximus of Jan-Jaap van Horssen won the tournament and became the Olympic Champion Computer Draughts 2011. Not all very strong programs participated, but Maximus belongs to the best of the world. The game shown below against the well known program Dam 2.2. does not show any spectacular combination. In the initial position of the next Applet Dam 2.2. should have played (19-23) to survive, but choosed (22-28). Maximus proved that this is loosing without any chance for Black. This is the way strong computer programs play! What Maximus plays looks so easy and obvious, but White could have done it wrong in many ways!

Het programma Maximus van Jan-Jaap van Horssen won het toernooi en werd zodoende de Olympisch Kampioen Computer-dammen 2011. Er ontbraken enige heel sterke programma´s, maar Maximus hoort bij de beste van de wereld. De partij hieronder tegen het bekende programma Dam 2.2. laat geen spectaculaire combinaties zien. In de aanvangsstand van de volgende Applet had Dam 2.2.(19-23) moeten spelen om te overleven, maar koos voor (22-28). Maximus bewees dat dat kansloos verliest. Zo spelen de beste computer programma´s! Wat Maximus speelt lijkt zo eenvoudig en vanzelfsprekend, maar met wit kan men het op veel manieren fout doen.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W25,27,29,30,31,32,33,35,40,45,47,48,49:B3,5,6,7,12,13,14,15,16,18,19,20,22."] 1... 22-28 2. 33x22 16-21 3. 27x16 18x36 4. 32-28 12-17 5. 30-24 19x30 6. 35x24 7-12 7. 48-42 13-18 8. 42-37 6-11 9. 16x7 12x1 10. 28-23 18-22 11. 40-34 1-7 12. 49-43 22-27 13. 43-38 17-22 14. 45-40 3-8 15. 37-31 27-32 16. 38x18 36x27 17. 40-35 27-32 18. 47-42 7-11 19. 18-12 8x17 20. 23-19 14x23 21. 25x14 23-28 22. 14-9


If you want to know more about computer draughts, feel free to ask via email. I will reply anyway, but if required I will send your question to one of the programmers.

Wie meer weten wil over computer-dammen kan mij een email sturen. Die beantwoord ik, of ik geef de vraag door aan een van de programmeurs, ook buiten Nederland.

1 opmerking:

  1. Mooi stuk, Jaap. Goed om je in Tilburg weer ontmoet te hebben! Complimenten voor jouw bijdrage in deze toch wel heel bijzondere manier om te genieten van denksporten.

    BeantwoordenVerwijderen