woensdag 5 oktober 2011

Is one of the two the best?

My composition of the first Applet was published on Internet sites, periodicals, etc. It is very well known now in the small world of draughts, including a number of very strong players. The composition seems to be the perfect one for presenting the idea. The initial position is ideal. It was proven that the position could happen in a well played game. Though the number of pieces is very limited,the solution shows a strategic attack by White,a smart defence by Black, but insufficient because of a surprise at the end.
However, is it really the best possible? There might be doubt because of the following Applets, a different way of presenting the idea, with even less pieces.

Mijn compositie van de eerste Applet is gepubliceerd op Internet,in tijdschriften, etc. Het is heel bekend geworden in het kleine damwereldje, ook bij een aantal top spelers.
De compositie schijnt de perfecte vormgeving te hebben. De aanvangsstand is ideaal. Er is bewezen dat de positie in een goed gespeelde partij kan voorkomen. Hoewel het aantal stukken heel beperkt is, toont het een strategische aanval van wit, een inventieve verdediging van zwart, die echter niet voldoende is omdat er aan het eind een verrassing volgt.
Echter, is het echt de best mogelijke? Twijfel daaraan kan rijzen bij het spelen van de volgende Applets, een andere manier om het idee te presenteren, met nog minder stukken.


[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W28,33,34,35,38:B4,13,14,18,20."] 1. 34-30 14-19 2. 33-29 20-25 3. 30-24 19x30 4. 35x24 4-9 5. 28-23 18-22 6. 23-19 22-28 7. 19x8 9-13 8. 8x19 28-33 9. 24-20 25x34 10. 38x40


As opposed to the one above, the second composition has an interesting, though not thematic, variant containing a false solution with a surprising sacrifice, demonstrated by the next Applet.

In tegenstelling tot de hierboven getoonde, heeft de tweede compositie een interessante partij-achtige variant die een schijnoplossing heeft met een verrassend offer, gedemonstreerd door de volgende Applet.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W24,29,39,47:B2,3,13,25."] 1. 47-42 2-8 2. 39-33 8-12 3. 29-23 12-17 4. 42-37 3-8 5. 33-28 25-30 6. 24x35 8-12 7. 35-30 13-18 8. 23-19 18-23 9. 37-32 23x14 10. 30-24 12-18 11. 24-19 14x23 12. 28x19 17-21 13. 19-14 18-22 14. 14-10 22-27 15. 32-28 27-31


After 28 x 19 the only one to reach a draw is (17-21). Other moves than 35-30 do not win either. How to win is shown by the third Aplet
Na 28 x 19 is (17-21) echt de enige die remise geeft. Andere zetten dan 35-30 brengen ook geen winst. Hoe wel te winnen toont de derde Applet.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W24,29,39,47:B2,3,13,25."] 1. 47-42 2-8 2. 39-33 8-12 3. 29-23 12-17 4. 42-37 3-8 5. 37-32 17-22 6. 23-18 22-27 7. 18x9 27x20 8. 9-3 8-13 9. 3-12


A nice variant for in a real game, but not thematic. The main thematic variant is played with the last Applet. Playing (17-21) instead of (17-22) leads to an unusual 4 piece opposition.

Een leuke variant voor in een partij, maar niet scherp. De wel scherpe hoofdvariant kan men naspelen met de derde Applet. Als zwart (17-21) speelt in plaats van (17-22) komt er een ongebruikelijke 4 stukken oppositie op het bord.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W24,29,39,47:B2,3,13,25."] 1. 47-42 2-8 2. 39-33 13-18 3. 33-28 8-13 4. 42-38 3-9 5. 28-23 18-22 6. 23-19 22-28 7. 19x8 9-13 8. 8x19 28-33 9. 24-20 25x34 10. 38x40


One of the remarkable things of this composition is that White has to play alternatively with the piece on 47 in the initial position or with the one that starts on 39.
Does it make sense to argue about which of the two compositions is the best? It is easier to like them both. The second one requires a bit more time for fully understanding. It will give a nice feeling finding out why White has to play 42-38 in the main variant, instead of 42-37.

Opmerkelijk is dat wit afwisselemd moet spelen met het stuk dat in de aanvangsstand op 47 staat, dan wel met dat op 39 begint.
Heeft het zin de diverse argumenten op te sommen die ten gunste van elk van beide composities naar voren gebracht kunnen worden? Makkelijker is ze beide leuk te vinden. De tweede kost wat meer tijd om te doorgronden. Het zal een goed gevoel geven om uit te vinden waarom wit 42-38 moet spelen in de hoofdvariant, in plaats van 42-37.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten