zaterdag 5 maart 2011

False, but Beautiful

Vanwege de belangstelling voor mijn site uit een vrij groot aantal landen wordt het onderstaande niet alleen in het Nederlands gebracht, maar ook in het Engels.

Following requests the text below is given in English, but in Dutch as well.

As an introduction to the main message, a famous composition is shown of Jaap Viergever. It is in all respects a great 46/5.(The initial position is arranged slightly by me, because the original position has a naughty second solution). The common factor with the second diagram is the block of white at 11, 17, 18, 21 that is the base of the system 21 x 3 (12 x 21) 3 x 48 (6 x17) 16 x 9. Several compositions were published with this system, but this one is the best. Though, it is perhaps better to say that the two shown here are the best.

Anyway, please play the first Applet and notice the system applied.

After that we have a look at the second one.

Als een introductie tot waar het in dit artikel uitteindelijk om gaat, laat ik een beroemd probleem van Jaap Viergever zien. Het is een in alle opzichten geweldige 46/5.(De aanvangsstand heb ik een beetje moeten aanpassen omdat het origineel een lelijke bij-oplossing bevat).
Het gemeenschappelijke met het tweede probleem is het witte blok op 11, 17, 18, 21 dat de basis is van het slag-systeem 21 x 3 (12 x 21) 3 x 48 (6 x17) 16 x 9. Er zijn een aantal problemen met dit systeem gepubliceerd van verschillende auteurs, maar dit is de beste. Of, wellicht beter gezegd, de twee hier getoond zijn de besten.

Speel s.v.p. de eerste Applet en let op het slagsysteem.


[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W11,15,16,17,20,21,24,30,33,38,39,42,43,44,47,48,49,50:B4,6,8,9,12,13,14,18,22,25,27,28,31,32,34,35,36,37,45."] 1. 33-29 34x23 2. 38-33 25x34 3. 39x30 14x34 4. 43-39 34x43 5. 48x39 37x48 6. 47-42 48x19 7. 33-29 23x34 8. 44-39 34x43 9. 49x38 32x43 10. 21x3 12x21


Please play the second one now.

Speel nu s.v.p. de tweede.


[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W11,16,17,21,23,29,35,39,41,44,47,48,49:B6,8,9,12,13,14,19,22,27,28,32,37,38."] 1. 47-42 38x36 2. 48-42 37x48 3. 29-24 48x18 4. 24-20 14x25 5. 35-30 25x34 6. 44-39 34x43 7. 49x38 32x43 8. 21x3 12x21 9. 3x12x34x48 6x17 10. 16x9 36-41 11. 48-37 41x32 12.9-3 17-22


Majortiy captures bring a black man to 36 and a black king in a cave. However, there is one minor detail: It does not win!!

Het stuk op 36 wordt mooi gebracht en de zwarte dam goed opgeborgen, maar er is één kleinigheid: Het wint niet!!

Now it is your turn. I assure you that the initial position of the second diagram is correct. However, the Applet does not give the proper solution. As a matter of fact an Applet, as the program is built, is not able to give the proper solution!
You can also be sure that there is a win, because the second composition won the first price in the KvD Championship of 1965, together with the other participating compositions of the same author resulting in the overall Championship.
So there is no excuse for not finding the right solution. However, I am sure that you as a good player will find it yourself.
I sincerely hope you will enjoy it.

Nu ben jij aan de beurt. Ik kan je verzekeren dat de aanvanggsgtand van het tweede diagram correct is. De Applet echter geeft de verkeerde oplossing. Het is zelfs zo dat een Applet, althans zoals dit programma gebouwd is, niet in staat is de goede oplossing te geven!
Je kan er ook absoluut zeker van zijn dat er een correcte oplossing is. Het probleem won de eerste prijs bij het KvD Kampioenschap 1965, wat samen met de andere inzendingen van dezelfde auteur genoeg was voor het overall kampioenschap.
Er is dus geen excuus voor het niet vinden van de oplossing.Ik twijfel er echter niet aan dat je als goede dammer het zelf vindt.
Mijn bedoeling is dat je daar plezier aan beleeft.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten