zaterdag 12 maart 2011

Alexander Moiseyev Grandmaster Player and Composer

In the years before WW II, several of the world´s best players were draughts-composers too, publishing both combinations and end games. Isodore Weiss was the most productve in that respect, but also M. Fabre, M. Bonnard, B. Springer, H. de Jongh and R.C Keller were active in showing the beauty of draughts in this way. R.C. Keller was even a founder of the "Kring voor Damproblematiek".
In Russia, including 64 sq of course, Z. Tzirik, B. Blinder and B. Shkitkin are good examples of strong players who were also well known composers.
Later the split into two separated worlds, players and composers, grew wider and wider unfortunately.
However there are some good exceptions, one prime example is Alexander Moisejev who is a Checkers World Champion and a talented and productive composer on the 100 sq.

In de jaren vóór WW II, waren een aantal van de beste spelers ter wereld ook problemist. Zij publiceerden zowel eindspelen als combinaties. Isodore Weiss was de meest productieve op beide gebieden, maar ook M. Fabre, M. Bonnard, B. Springer, H. de Jongh and R.C Keller wilden op deze manier bijdragen aan de promotie van het damspel. R.C.Keller was zelfs een van de grondleggers van de KvD.
Later en in het bijzonder de laatste twintig jaar is de kloof tussen partijspelers en problemisten steeds groter geworden.
Gelukkig zijn er goede uitzonderingen, een uitstekend voorbeeld daarvan is Alexander Moiseyev, Wereldkampioen Checkers en een zowel getalenteerde als productieve problemist.

The first example is a simple one, but it shows the talent of combining the nice finish, that we saw before at my site in a composition of Aart de Zwart, with a totally different sharp ending.

Het eerste voorbeeld is eenvoudig. Het slot van een probleem van Aart de Zwart, dat op mijn site te zien is, wordt hier gecombineerd met een totaal andere scherpe winst. Het geheel is smaakvol en toont het talent van de componist.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W6,23:B7,16,17,22."] 1. 6-1 7-11 2. 23-19 22-28 3. 19-13 28-33 4. 13-8 16-21 5. 8-2 21-26 6. 2x16 26-31 7. 16-2 31-36 8. 1-12 17x8 9. 2x47


This nice end game is one of the "1000 Mini" as the very good book of Miljenko Lepsic is called. It contains 1000 end games with not more than two White pieces, Men and /or Kings. Alexander Moiseyev contributed considerably to the book. It is in Russian and in English.
I can strongly recommend this book both to players and composers. The compositions contain a number of ways to win that can be applied in the practical game.

In order to make clear that composing sharp (thematic) variants is not so easy, look at the position after 16-2. Only (31-36) and (33-39) are really sharp to the end. After (31-37) White has a choice of landing place. After (17-21) or (17-22) or (33-38) there are several ways of winning. That is also the case for all other moves of Black after (7-11) than those given in the Applet.

Dit leuke eindspel is er een van de "1000 Mini" zoals het zeer goede boek van Miljenko Lepsic heet. Het bevat 1000 eindspelen met niet meer dan twee witte stukken, schijven en /of dammen. Alexander Moiseyev heeft belangrijk tot dit boek bijgedragen. Het is niet alleen in het Russisch. Alles is vertaald in het Engels.

Dit boek kan ik van harte aanbevelen. De composities bevatten een groot aantal manieren om te winnen die in het praktische spel toegepast kunnen worden. Niet zozeer de aanvangsstanden, maar diverse posities als de oplossing al wat gevorderd is. Men kan Miljenko Lepsic vragen of er nog exemplaren beschikbaar zijn. Indien nodig kan ik daarbij helpen.

Om duidelijk te maken dat het niet zo eenvoudig is scherpe varianten te componeren, nemen wij de stand na 16-2 als voorbeeld. Alleen (31-36) en (33-39) zijn werkelijk tot het eind toe scherp. Na (31-37) kan wit op twee manieren landen. Na (17-21) of (17-22) of (33-38) kan wit op verschillende manieren winnen. Dat is ook het geval voor alle andere zetten na (7-11) dan die aangegeven in de Applet. Het is normaal dat een partij-eindspel niet scherp is en een kunst om scherpe spelgangen te componeren.

A price winning composition.

With the above in mind a far more complicated composition is shown. I will do my best explaining it, as easy to follow as possible. I will give in writing a number of other variants than shown in the Applets. So when you play the Applets and wonder what if when Black plays otherwise, you can find it there.
I will give two separate Applets for the main variants 7-1 (24-29) 1-6 (29-33) or 7- 1 (24-29) 1-6 (8-13).

Met het bovenstaande in gedachten laat ik een veel gecompliceerder eindspel zien. Naar ik hoop schrikt dat niet af, ik zal mijn best doen het zo uit te leggen dat het wat makkelijker te volgen is. Onder de Applets geef ik die extra varianten die niet vanzelfsprekend winnen. Op die manier wordt de vraag beantwoord hoe het gaat als zwart wat anders speelt dan in de Applet-oplossing.

Ik geef twee afzonderlijke Applets voor de belangrijkste keuze 7-1 (24-29) 1-6 (29-33) of 7- 1 (24-29) 1-6 (8-13).

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W7,K16,17:B8,23,24,25,30,34."] 1. 7-1 24-29 2. 1-6 29-33 3. 17-12 8x17 4. 6x35 33-39 5. 16-49 25-30 6. 35x24 34-40 7. 49x35 39-43 8. 24-38 43x32 9. 35-24 32-37 10. 24-47


Variant

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W7,K16,17:B8,23,24,25,30,34."] 1. 7-1 24-29 2. 1-6 8-13 3. 17-12 30-35 4. 12-7 13-18 5. 7-1 29-33 6. 6x30 25x34 7. 1-6 35-40 8. 6-39 34x43 9. 16x35 23-28 10. 35-2 28-32 11. 2-7 18-22 12. 7-11 22-27 13. 11-16 27-31 14. 16x38 31-37 15. 38-47


Variants

7-1 (24-29) 1-6 (30-35) 16-2 (8-12, 29-33, 25 x 34) 8-3 (35-40)2-19, 3 x 39.
7-1 (24-29) 1-6 (29-33) 17-12, 6 x 35 (34-39) 35-49 (25-30) 16-11 (30-34) 49-32 34-40 32-28, 11 x 35.
7-1 (23-29) 17-12, 1-6 (17-21) 16 x 49 (30-35) 6-1 (25-30) 49-44 (35-40) 44 x 35 (29-33) 1 x 45/40 (33-38) 40/45.
7-1(23-29) 17-12, 1-6 (17-21) 16 x 49 (30-35) 6-1 (29-33) 1 x 45 (33-39) 45-50 (35-40) 50 x 30!

This masterpiece reached the third place of the second FMJD World Championship End Games Composition, category B. It contributed to Alexanders outstanding second place of the total result in a field of 24 participants, including a number of the best end game composers of the world.

Dit meesterwerk bereikte de derde plaats, categorie B, bij het tweede FMJD Wereldkampioenschap eindspel-compositie. Zo heeft het bijgedragen tot de voortreffelijke tweede plaats van Alexander Moiseyev in het eindklassement. Er waren 24 deelnemers, waaronder het merendeel van de beste eindspelcomponisten ter wereld.

Forcings

The next compositions of Alexander are easier to follow, with far less variants, but very interesting solutions. From time to time the way Black is defending himself is as surprising as the winnig moves of White.

The first one is part of a composition of Alexander Moiseyev that he presented as a 9 x 9 in order to meet the conditions of a French contest.
He was right doing so, because he reached the first place of the category with it. However, I prefer presenting the main part of the composition starting with a clear initial position. Look at the very unusual solution and the two similar finals.

De volgende composities van Alexander zijn makkelijker te volgen, met veel minder varianten. Af en toe is de manier waarop zwart zich verdedigt minstens even verrassend als de winst van wit.

De eerste is een deel van een compositie van Alexander Moiseyev die hij presenteerde als een 9 x 9 om aan de wedstrijdvoorwaarden van een Franse wedstrijd te voldoen. Daar had hij gelijk aan want hij bereikte daarmee de eerste plaats van de betreffende categorie. Mijn voorkeur gaat er echter naar uit om het te presenteren vanaf het moment dat een overzichtelijke stand bereikt wordt en het mooie van de compositie begint. Let op de zeer ongebruikelijke oplossing en het slot met de twee vrijwel gelijke varianten.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W13,29,45,47,49:B2,10,14,15,35,38."] 1. 29-24 35-40 2. 45x34 14-20 3. 24-19 20-25 4. 34-29 25-30 5. 29-24 30-35 6. 24-20 15x24 7. 19x30 35x24 8. 13-9 24-29 9. 9-4 38-42 10. 4x38 42x33 11. 49-43 2-8 12. 43-38 33x42 13. 47x38


The final can be mirrored easily. Het slot kan eenvoudig gespiegeld worden.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W22,23,32,48,50:B1,8,9,12,30."] 1. 32-27 9-14 2. 27-21 30-34 3. 22-18 34-39 4. 18x7 1x12 5. 21-16 8-13 6. 16-11 13-19 7. 11-6 19x28 8. 6-1 12-17 9. 1-6 39-44 10. 6x39 44x33 11. 48-43 14-19 12. 43-39 33x44 13. 50x39


I am sorry, but I could not resist making a problem resulting in this end game.

Het spijt mij, maar ik kon het even niet laten een probleem te maken met dit eindspel als slot.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W28,32,33,34,38,39,40,41,43,44,48,49,50:B1,8,10,12,14,21,24,25,30,35,36,45."] 1. 28-22 36x47 2. 32-27 21x32 3. 38x27 47x29 4. 34x23 45x34 5. 44-40 35x33 6. 43-39 34x43 7. 49x9 10-14At the final of this end game an "encore" is given as in the theater.

Aan het slot van de voorstelling wordt nog een toegift gegeven, zoals in een theater.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:WK6,48,50:B14,17,28,39."] 1... 17-22 2. 6-11 28-33 3. 11x10 33-38 4. 10-28 39-43 5. 48x39 38-42 6. 28-32 42-48 7. 32-43Maybe we will add a few compositions of Alexander Moiseyev later, but for the moment we conclude with a fantastic climax. I suppose I do not need to explain why after 36-31 Black is forced to play (21-26). The amazing aspect of the solution is that there is absolutely no other way to win in a position where White has a majority of four!

Wellicht voegen wij later nog wat composities van Alexander Moiseyev toe. Maar voor het moment volstaan wij met een fantastische climax. Naar ik aanneem hoef ik niet uit te leggen waarom zwart na 36-31 verplicht is tot (21-26). Verbazingwekkend is het moment waarop wit liefst vier stukken voor staat en alleen maar kan winnen door de partijen weer op gelijk materiaal te brengen!

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W27,30,32,33,34,36,37,40,41,44,47:B8,9,10,11,13,16,19,20,21,24,35."] 1. 36-31 21-26 2. 27-21 16x29 3. 34x12 24-29 4. 30-24 29-34 5. 24x4 34x45 6. 4x6 45-50 7. 37-32 50x46 8. 6-1 26x37 9. 47-41 37-42 10. 41-37 46x7 11. 1x47 35-40 12. 47-33 40-45 13. 33-50


Every other Grandmaster who wants to learn composing is very welcome!

Iedere andere Grootmeester die componeren wil leren is van harte welkom!

1 opmerking: