zaterdag 26 februari 2011

The importance of end games

De foto toont Alexander Georgiev die door Jaap Bus namens de FMJD beloond wordt voor de beste eindspel-winst van het Wereldkampioenschap 2007. Zo won Georgiev van zijn beroemde tegenstander Alexei Chizov in een prachtige partij, die met het spannende eindspel werd afgesloten.
De Werelddambond FMJD vindt het belangrijk een eindspel-prijs bij een Wereldkampioenschap toe te kennen. Eindspelen zijn niet alleen heel vaak beslissend voor het resultaat van de partij, maar horen tot de mooiste, verrassendste en spannendste aspecten van het damspel. Het tonen van eindspelen en van spectaculaire combinaties draagt ertoe bij mensen wereld-wijd de schoonheid, complexiteit, de eindeloze variatie en het leuke van het damspel te laten zien.

Natuurlijk heeft bij de FMJD het stimuleren van de belangstelling voor dammen bij de jeugd een hoge prioriteit. Het is echter ook van groot belang de interesse vast te houden van degenen die al lid van een damclub zijn. Er worden steeds meer andere attracties aangeboden al dan niet via Internet. In het bijzonder voor gevorderde dammers kunnen eindspelcomposities heel interessant zijn.          
Het gebruik van Applets.

Voor degenen die geen ervaring hebben met Applets het volgende:
Wat men bij voorkeur niet doen zal is op Auto klikken om zich vervolgens te concentreren op een Biertje, Bordeaux en/of Beminde. Weliswaar kan ik het een en ander, mits met mate genomen, van harte aanbevelen. Wat een drankje betreft zelfs gelijktijdig met het bestuderen van een dam-compositie. Maar afraffelen met Auto is niet de manier om een compositie te begrijpen. Het Applet programma bestraft dit dan ook. Als de oplossing geheel automatisch is afgespeeld is het niet meer mogelijk de aanvangsstand weer op het scherm te krijgen.
De voorkeur verdient om het programma de zetten één voor één te laten afspelen. Zelfs is dit mogelijk in omgekeerde volgorde. Heeft men behoefte aan ondersteuning bij Uw analyse dan kan men gelijktijdig een computer-programmma opstarten.
Mocht het toch gebeuren dat de laatste zet door het Applet programma gespeeld is dan komt men slechts weer tot de betrefende aanvangsstand door helemaal overnieuw te beginnen. Dat gaat overigens ook eenvoudig. Tenminste als U http://www.endgamesandmore.blogspot.com bij Uw Internet Favorieten hebt opgeslagen.

Dat verdient aanbeveling ook omdat deze site voordurend zal worden uitgebreid. Naar ik hoop ook met passende bijdragen van anderen, die ik dan gaarne opneem. Indien gewenst kan Uw bijdrage onder Uw naam op deze site worden gepresenteerd.


Hieronder wordt een niet ingewikkeld eindspel getoond. Het is subtiel genoeg om te laten zien dat beide spelers hun zetten zorgvuldig moeten kiezen. Maar eenvoudig genoeg om snel te kunnen begrijpen dat er maar één manier is om te winnen en om te kunnen genieten van de climax.
Na 18-12 (24-30) 12-8 is de positie helemaal hopeloos voor zwart.
Echter na 18-12 (9-13) 12-7 (24-30) heeft wit geen schijn van kans meer om te winnen. De Applet die U stap voor stap naspeelt geeft de oplossing.


[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W18,37,40,44,48:B9,19,24,28,29."] 1. 18-12 9-13 2. 40-35 29-34 3. 44-39 34x43 4. 48x39 19-23 5. 12-7 13-19 6. 35-30 24x35 7. 7-1 28-32 8. 1x40 35x33 9. 37x39


Geen opmerkingen:

Een reactie posten