vrijdag 18 februari 2011

Het Record

Van de in de damproblematiek gebruikte begrippen combinatie, eindpel en forcing bestaan geen sluitende definities. De scheidslijnen zijn niet duidelijk.
Voor wat hier getoond wordt is dat geen bezwaar, want het bevat alles. Geforceerde zetten, een combinatie uitgevoerd door zwart, een kleine combinatie van wit en bovenal een eindspel dat er zijn mag.
Men kan het ook een lokzet noemen. Immers met zijn laatste zet 27-22 geeft wit zwart de kans zijn stuk achterstand weer goed te maken. In een mafia film heet dat "An offer that cannot be refused".
Met de zet 27-22 neemt wit ook geen risico. Neemt zwart de combinatie niet, bijvoorbeeld door (12-18) 22-17 (18-22) te spelen, dan blijft wit met 16-11 een stuk voor en bereikt steeds met wat ruilen een overzichtelijke stand.

De hele afwikkeling is dus geforceerd en ongelofelijk diep. De som van alle zetten van de volgende Applets overtreft de 30 zetten!

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W16,22,28,32,33,35,36,39,40,42,45,50:B1,4,5,6,8,9,13,18,19,23,26."] 1. 22-17 26-31 2. 36x27 23-29 3. 33x24 19x30 4. 35x24 18-22 5. 27x18 13x35 6. 16-11


Er dreigt nu 17-12 en dit is dodelijk voor zwart omdat wit daarna een solide verdediging en een niet te stuiten aanval heeft.
Zwart moet dus actief optreden en grijpt de enige mogelijkheid een doorbraak van wit te voorkomen.
Wit dient heel nauwkeurig te spelen. Na (8-13) moet 32-27 waarna (5-10) direct verliest door 27-21, zodat het verder gaat met (13-18) 42-37. Speelt wit na (8-13)eerst 42-37 dan speelt zwart wel (5-10!) waarna wit niet meer winnen kan omdat na 32-27 volgt (1-7,6-11,11 x 42).

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W11,17,24,32,42,45,50:B1,4,5,6,8,9,35."] 1... 8-13 2. 32-27 13-18 3. 42-37 5-10 4. 37-31 10-14 5. 31-26 9-13 6. 27-21 4-10


Zwart heeft inderdaad 11-7 verhinderd en na 45-40, 50 x 39 (14-19) heeft zwart niets meer te vrezen.
Maar wit heeft nog een verrassing in petto die in de volgende Applet getoond wordt.
Tot nu toe zijn er 11 zetten gedaan.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W11,17,21,24,26,45,50:B1,6,10,13,14,18,35."] 1. 24-19 14x23 2. 11-7 1x12 3. 17x28 6-11 4. 45-40 35x44 5. 50x39


Inmiddels zijn er 16 zetten gedaan. We zijn dus op de helft! In het bericht Compositie is dit eindspel uitvoerig toegelicht. Hieronder geven wij verder alleen de langste en naar mijn smaak ook de mooiste verdediging van zwart,die de winst van wit echter niet kan voorkomen.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:W21,26,28,39:B10,11,18."] 1... 10-15 2. 39-33 11-16 3. 28-22 16x27 4. 22x31 15-20 5. 33-29 20-25 6. 26-21 25-30 7. 29-24 30x19 8. 21-16 19-24 9. 16-11 24-30 10. 11-7 18-22 11. 7-2 30-34 12. 2-7 34-39 13. 7-11 22-27 14. 11x50 27x36 15. 50-28 36-41 16. 28x46


Rekent men de lokzet 27-22 niet mee dan zijn het in totaal 31 zetten!!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten