dinsdag 7 augustus 2018

All in One Again,Combinations, Forcings. Endgames

Is is not so easy to find positions where combinations and/or forcings have something special to offer and result at an outstanding endgame with a number of thematic variants. Every move of White must be fully thematic and Black preferably should have a diferrent choice of moves to play, like in a real game. This article contains two of those attempts.

Het is niet zo eenvoudig posities te vinden met combinaties en /of forcings die iets bijzonders te bieden hebben en resulteren in een buitengewoon eindspel met een aantal scherpe varianten. Iedere zet van wit moet scherp zijn en zwart moet bij voorkeur verschillende keuzes hebben, zoals in een echte partij.

The first of the two compositions of this article starts with a simple combination, but with a big surprise. The suprise is that White does not choose to go for promotion, but capture backwards! The reason is that after 39 x 6 (27-32) White cannot play 6-1 because Black has a draw immediately. White cannot wait either.
De eerste van de twee composities van dit artikel beging met een eenvoudige combinatie, maar met een grote verrassing. De verrassing is dat wit niet kiest ervoor keist zo snle als mogelijk te promoveren,maar naar achteren slaat! De reden is dat na 39 x 6 (27-32) wit geen 6-1 spelen kan omdat zwart dan met een plakker direct remise maakt. Wit kan ook niet wachten.

After 39 x 26 Black has to play (27-32), because otherwise 26-21, 23-19 wins easily. After (27-32) White has to play 44-39!! in order to avoid (30-34). After 44-39 there are three thematic variants! The first Applet gives the combination and the first variant. Quite nice is that White does not play 19-------5, but makes the promotion at the side that was not winning after 39 x 6 !
Na 39 x 26 moet zwart (27-32) spelen, omdat wit anders met 26-21, 23-19 gemakkelijk wint. Na 37-32 moet wit 44-39!! spelen om (30-34) te verhinderen. Na 44-39 zijn er drie thematische varianten! De eerste Applet laat de combinatie zien en de eerste variant. Grappig is dat wit geen 19--------5 speelt, maar promoveert aan de kant waar 39 x 6 niet gewonnen was!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W20,23,29,33,39,42,44:B7,11,13,15,21,27,30"] 1. 23-18 13x22 2. 29-23 15x24 3. 33-29 24x33 4. 39x26 27-32 5. 44-39 7-12 6. 23-19 30-35 7. 39-34 12-18 8. 26-21 18-22 9. 21-16 22-27 10. 16x7 27-31 11. 7-2 35-40 12. 34x45 32-37 13. 45-40 37x48 14. 40-34 48x8 15. 2x36 *


The next variant is a bit deeper, we start after 4. 39x26 27-32. The surprise is that White allows Black to get a King.
De volgende variant is wat dieper, we beginnen na 4. 39x26 27-32. De verrassing is dat wit toestaat dat zwart een dam haalt.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W23,26,42,44:B7,11,30,32"] 1. 44-39 7-12 2. 23-19 12-18 3. 19-14 30-35 4. 14-10 35-40 5. 10-5 40-45 6. 5x46 11-16 7. 42-38 18-22 8. 39-33 22-27 9. 46-28 16-21 10. 26x17 45-50 11. 17-11 50-45 12. 11-6 45-7 13. 6-1 7-16 14. 28-23 27-31 15. 38-32 16x12 16. 1x36 *


! The third variant looks evident, but has a number of precise moves like 44-39! and 19-13! and 34-30!(instead of 4-15?(33-39!)=. The Applet below gives the solution from the start to the end of the composition.
De derde variant lijkt vanzelfsprekend, maar er zijn een stel nauwkeurige zetten nodg zoals 44-39! en 19-13! en 34-30! i.p.v. 4-15? (33-39!)=. De volgende Applet laat de oplossing zien van begin tot eind van de compositie.

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W20,23,29,33,39,42,44:B7,11,13,15,21,27,30"] 1. 23-18 13x22 2. 29-23 15x24 3. 33-29 24x33 4. 39x26 27-32 5. 44-39 7-12 6. 23-19 11-17 7. 19-13 30-35 8. 39-34 17-22 9. 13-9 22-28 10. 9-4 28-33 11. 34-30 35x24 12. 4-27 32x21 13. 26x8 33-39 14. 8-2 24-29 15. 2-7 29-34 16. 7x40 39-43 17. 42-38 43x32 18. 40-29 32-37 19. 29-47 37-41 20. 47x36 *


The seond composition of this article is of a very high level, An extraordinary forcing, followed by an unusual combination and two fully different thematic variants. With (2-7) Black has threatend to win his lost Man back. White is forced to play 17-12 and then Black goes to his way to promotion. One of the suprising moves is 15. 31-26!

De tweede compositie van dit artikel is van een heel hoog niveau. Een buitengewone forcing, gevolgd door een ongebruikelijke combinatie en twee heel verschillende scherpe varianten. Met (2-7) heeft zwart gedreigd zijn verloren stuk terug te innen. Wit is gedwongen 17-12 te spelen en dan gaat zwart op weg naar promotie. Een van verrassende zetten is 15. 31-26!

[White ""] [Black ""] [FEN "W:W15,17,18,28,30,35,41,46,48:B1,3,4,7,10,19,26,38"] 1. 17-12 26-31 2. 41-36 31-37 3. 46-41 37x46 4. 36-31 46x23 5. 18x29 7x18 6. 48-42 38x47 7. 29-24 47x20 8. 15x22 3-8 9. 22-17 8-13 10. 17-12 10-14 11. 30-24 4-10 12. 35-30 14-19 13. 30-25 19x30 14. 25x34 10-14 15. 31-26 1-6 16. 26-21 6-11 17. 21-17 11x22 18. 12-7 22-27 19. 7-2 14-19 20. 34-29 27-31 21. 29-23 19x28 22. 2x26 *


The main variant brings the total number of moves at 32!
De hoofdvariant brengt het aantal zetten op 32!

[Event ""] [Date "2018.08.10"] [White ""] [Black ""] [Result "*"] [FEN "W:W15,17,18,28,30,35,41,46,48:B1,3,4,7,10,19,26,38"] 1. 17-12 26-31 2. 41-36 31-37 3. 46-41 37x46 4. 36-31 46x23 5. 18x29 7x18 6. 48-42 38x47 7. 29-24 47x20 8. 15x22 4-9 9. 30-24 10-14 10. 31-26 1-7 11. 35-30 9-13 12. 30-25 3-9 13. 24-20 13-19 14. 22-18 9-13 15. 20x9 13x4 16. 25-20 4-9 17. 26-21 7-11 18. 21-16 11-17 19. 18-12 17x8 20. 16-11 19-23 21. 11-7 23-28 22. 7-2 8-12 23. 2-30 28-32 24. 30-25 9-14 25. 20x9 32-37 26. 25-48 37-41 27. 48-37 41x32 28. 9-3 12-18 29. 3-9 18-23 30. 9-20 32-37 31. 20-14 37-42 32. 14x48 *


All of this with only eight Black Men!

Dit alles met slechts acht zwarte schijven!

1 opmerking:

 1. Ha, die Jaap

  Alsnog proficiat met je 80e verjaardag.
  Zo zie ik maar weer eens dat je fantasie gewoon doorwerkt.
  Heb weer genoten van je problemen en vooral van de (motief-)vertakkingen.
  De 4 om 4 die in de eerste stand kwam bovendrijven heb je al behandeld in je blog van 24 juni jl. Maar dat mag de pret niet drukken.
  Nogmaals Hulde !!

  Met Dammersgroeten,

  Rob

  ps: ontvang mijn dam-email liever op: motiefmijn@ziggo.nl

  BeantwoordenVerwijderen