vrijdag 29 april 2011

All in One Composition

The composition presented here contains a forcing, a combination with economical majority captures, an interlude and two full sized end games complete with variants and thematical false solutions. In particular the interlude resulting in the two end games is something special. In order to fully understand the composition the difference between the two end games is explained first, before showing the symbiose leading to the complete composition.

De compositie die in dit artikel wordt getoond verenigd in zich een forcing, gevolgd door een "normaal" combinatief probleem, vervolgens komt een intermezzo dat leidt tot een motief dat bestaat uit twee volwaardige eindspelen met varianten en thematische schijn-oplossingen.
Vooral het intermezzo dat resulteert in de twee eindspelen is iets bijzonders. Om de compositie makkelijker te kunnen volgen wordt hieronder eerst het verschil tussen de twee eindspelen toegelicht, waarna tenslotte de complete compositie wordt getoond.

The first diagram shows the essential moment of the first of the two end games. White has to play here 41-37!! with a very beautiful win,(based upon a final of Fabre). See later the complete solution at the end of this article.
White should not play 41-36, because it leads to a surprising draw. See the first Applet.

Het eerste diagram toont het beslissende moment van het eerste van de twee eindspelen. Wit moet hier 41-37!! spelen met een heel fraaie winst door een tempo-verlies (ontdekt door Fabre). Zie later de complete oplossing aan het eind van dit artikel.
Wit moet niet 41-36 spelen want dan maakt zwart nog op het nippertje remise. Zie de Applet.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:WK18,41:B1,21,30."] 1. 41-36 1-6 2. 18-7 21-27 3. 7-16 27-31 4. 36x27 30-34 5. 27-22 34-39 6. 22-17 6-11


The decisive moment of the second end game is on the second diagram. It is amazing, but the choice here is the other way around. White has to play 41-36!! now, because 41-37 leads to a draw, even without any chance for White! As opposed to the first end game 41-36 leads to a thematic win, as shown by the Applet. Please notice that after 36 (6) 8! (11)30! there is another thematic variant (17) 48! (20) 31, 25.

Het beslissende moment van het tweede eindspel is te zien op het tweede diagram. Opmerkelijk genoeg is 41-37 hier kansloos remise en wint 41-36!! scherp. Er is zelfs nog een andere scherpe variant als die van de Applet. Na 36 (6) 8! (11) 30! ook (17) 48! (20) 31, 25.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:WK24,41:B1,4,14,26."] 1. 41-36 1-6 2. 24-8 6-11 3. 8-30 14-20 4. 30-19 11-17 5. 19-46 4-10 6. 46x5 17-22 7. 5-37 22-27 8. 37-42 27-32 9. 42x15 32-37 10. 15-10 37-42 11. 10-37 42x31 12. 36x27 26-31 13. 27x36


A bright moment gave me the idea of combining these two end games. At first glance these two have nothing in common, the first end game leads to a final at the Black high left side of the board, the second one down under. Nevertheless, combining these end games is possible, as shown by the Applet with the interlude.

Een helder moment bracht mij op het idee hoe deze twee eindspelen te combineren. Op het eerste gezicht hebben de twee niets gemeen, het eerste eindspel wordt beslist aan de bovenkant van het bord, van wit uit gezien. Het tweede eindigt aan de onderkant. Het bleek echter toch mogelijk de twee eindspelen in één compositie te verwerken, zoals de Applet met het intermezzo toont.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:WK2,8,46:B1,4,10,16,25."] 1. 8-3 10-14 2. 3x20 25x14 3. 2-24


The miracle is there. Obviously the second end game appears after (16-21) 46-41 (21-26). How to reach the first end game is less obvious. The next Applet shows the first moves, but instead of playing the right move 4-18 another interesting false solution is shown, where Black has to play with ultimate precision.

Het wonder is volbracht. Het tweede eindspel begint natuurlijk als volgt (16-21) 46-41 (21-26). Hoe het eerste eindspel begint ligt minder voor de hand. De Applet laat zien hoe het gaat, maar speelt i.p.v. 4-18 een zet die ook lijkt te winnen. Echter met uiterst precies spel kan zwart dat voorkomen.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "B:WK24,46:B1,4,14,16."] 1... 4-10 2. 24-15 14-19 3. 15x4 19-24 4. 4-22 24-29 5. 22-39 16-21 6. 46-41 21-27 7. 41-37 1-7 8. 39-6 29-34 9. 6-44 7-11 10. 44x6 27-32 11. 37x28 34-39


Now´s the time for showing the full composition with the correct solution. As the reader is now aware of the subtle aspects of the intermezzo and the two end games, the Applets do not need further explanation. The full solution is shown first with the second end game.

Het wordt nu tijd voor het stap voor stap naspelen van de complete oplossing. Omdat de lezer inmiddels op de hoogte is van de subtiele aspecten van het intermezzo en de eindspelen, is geen nadere uitleg meer bij de Applets nodig. Eerst wordt de complete oplossing getoond met het tweede eindspel.


[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W18,19,23,24,26,29,34,37,38,41,44,46,47:B1,3,4,5,7,12,15,16,17,25,31,36."] 1. 37-32 31-37 2. 18-13 37x28 3. 23x32 3-9 4. 32-27 9x18 5. 24-20 15x42 6. 47x38 36x47 7. 19-13 47x49 8. 13x2 49x21 9. 26x8 5-10 10. 8-3 10-14 11. 3x20 25x14 12. 2-24 16-21 13. 46-41 21-26 14. 41-36 1-6 15. 24-8 6-11 16. 8-30 14-20 17. 30-19 11-17 18. 19-46 4-10 19. 46x5 17-22 20. 5-37 22-27 21. 37-42 27-32 22. 42x15 32-37 23. 15-10 37-42 24. 10-37 42x31 25. 36x27 26-31 26. 27x36


These two end games are of equal quality, but the climax of the other end game is a bit more spectacular. The moves 41-37 and at the end 16-21 perfectly demonstrate the beauty of our game.

Beide eindspelen zijn van gelijke kwaliteit, maar de climax van de eerste is verrassender, voor wie dit slot nog niet kent. De zetten 41-37 en 16-21 zijn een waardige afsluiting van dit geheel dat veel facetten van de schoonheid van ons spel demonstreert.

[White ""][Black ""][Setup "1"][FEN "W:W18,19,23,24,26,29,34,37,38,41,44,46,47:B1,3,4,5,7,12,15,16,17,25,31,36."] 1. 37-32 31-37 2. 18-13 37x28 3. 23x32 3-9 4. 32-27 9x18 5. 24-20 15x42 6. 47x38 36x47 7. 19-13 47x49 8. 13x2 49x21 9. 26x8 5-10 10. 8-3 10-14 11. 3x20 25x14 12. 2-24 4-10 13. 24-15 14-19 14. 15x4 19-24 15. 4-18 16-21 16. 46-41 24-30 17. 41-37 1-6 18. 18-7 21-27 19. 7-16 27-31 20. 37x26 30-34 21. 16-21 34-40 22. 21-17 40-45 23. 26-21 45-50 24. 21-16 50x11 25. 16x7 6-11 26. 7x16


The position after the move of the White King to 24, with the split into two end games, does not seem so easy to apply as a "motief" of compositions. However, shortly before our recent holidays I tried a number of variations. Four of them with sufficient quality will be shown in a next article of my blog.

De positie nadat de witte dam naar 24 is gegaan, met de vertakking in twee eindspelen, lijkt niet zo een voudig te gebruiken als "motief". Echter, kort voor onze recente vakantie heb ik wat verschillende bewerkings-mogelijkheden uitgeprobeerd. Vier daarvan , met voldoende kwaliteit, laat ik zien in een volgend artikel op mijn blog.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten