vrijdag 20 april 2018

the amazing richness of draughts


Preface/ Voorspel

With one Man more White seems  to win easily. However, even when White starts with a forcing, Black can take the opportunity to reach a surprising draw. See the first diagram.

Met een stuk meer lijkt wit eenvoudig te kunnen winnen. Echter, zelfs als wit begint met een forcing, kan zwart nog de gelegenheid benutten een verrassende remise te bereiken,  Zie het eerste diagram.


37-31 (21-26) 41-37 (17-21) 23-19 (12-18!) 19 x 8 (2 x13 ) 34-29 (9-14!) 16-11 (6 x 17) 27 x 16 (14-19!) 31-27 ( 19 x 30) 25 x 34 ( 13-19!) 34-30 A (18-23 !) 29 x 18 (19-24!) 30 x19 (17-22 !) 18-13 (22 x 42) 13-8 (42-47!) 8-3 (1-7!) 3-17 (26-31!) 36 x 27 (47-36!) 27-21 (15-20!) 17-28 (7-12!) 28-6 (36-41) 6-28 (41-36) 28-50 (36-41) 50-28 (41-36) 16-11 (20-24) 19 x 30 (36-27!)=.

All the moves with notes of exclamation should not be played erlier or later. At the end White has to go out of repeating moves, but cannot avoid the draw anyway.

Alle zetten met uitroepteken moeten niet vroeger of later gespeeld worden. Tenslotte moet wit uit de herhaling van zetten, maar kan de remise op geen enkele wijze voorkomen. 


A 32-28 (19-24!) 29 x 20 ( 15 x 24) 37-32 (1-7!) 36-31 ( 26 x 37) 32 x 41 (7-12!) 41-37 (17-21!!) 37-32 (24-29!) 34 x 23 (18 x 29) =.

 All the moves of Black are the only way to reach the draw. A thematic draw so to say.

Al de zetten van zwart zijn de enige om de remise te bereiken. Een scherpe remise kan men zeggen.The solution

From the start of the diagram above White reaches the diagram below, with the forcing followed by a combination.

Vanaf het diagram hierboven bereikt wit het volgende diagram, met de forcing gevolgd door een combinatie.

37-31 (21-26) 41-37 (17-21) 32-28 !! (21 x 41) 36 x 47 (26 x 37) 47-42 (37 x 48) 16-11 ( 48 x 29)
23 x 3 ( 6 x 17 ) 28-22 (17 x 28 ) 3 x 39 !!This impressive endgame has five fully thematic long variants. We start with those ending in a classical way. The last two are the most specacular.

Dit indrukwekkende eindspel heeft vijf volledig scherpe lange varianten. We beginnen met die welke klassiek eindigen. De twee laatsten zijn het meest spectaculair.

- (13-19) 39-44 ! (19-23) 44-33 (1-7) 33-24 (7-12) 25-20 (2-8) 24 x 2 (15 x 24) 2 x 30
(23-28) 30-25 (28-32) 25-3 (12-18) 3-9 (18-23) 9- 20 (32-37) 20-14 (37-42) 14 x 48.

- (1-7) 39-48 ! (13-19) 48-30 (19-23) 30-24 (7-12) 25-20 (2-8) 24 x 2 (15 x 24 ) 2 x 30 (23-28) 30-25 ( 28-33) 25-3 (12-18) 3-9 (18-23) 9-14 (23-29) 14-20 (29-34) 20 x 38 (34-40) 38-33 (40-45).

- (1-7) 39-48 (7-11) 48-37 (13-18) 37-28 (11-16) 28-19 (16-21) 19-35 (18-22 of 18-23) 25-20
 (15 x24) 35 x 16 (2-7) 16 x 2.

- (1-7) 39-48 (7-11) 48-37 ( 11-16) 37-32 (2-8) 32-28 (8-12) 28-44 ( 12-18) 44-28 (16-21) 28-11
(21-26) 11-2 (15-20) 2 x 15 (18-23) 15-47 (26-31) 25-20 (31-37) 20-15 (23-29) 47 x 24 (37-41) 24-19 (41-47) 19-24 ( 47 x 30) 15 x 24.   Sixteen moves. Zestien zetten !!

- De climax. (1-7) 39-48 (7-11) 48-37 (11-17) 37-26 ( 17-22) 26-8 (22-27) 8 x 35 (15-20) 25 x 14 (27-32) 35-8 !!! (2 x 13) 14-10 (32-38) 10-4 ( 13-19) 4-10 (19-24) 10-15 (38-43) 15 x 49.


Starting with the first diagram and choosing the longest variant, the solution takes 24 moves. More important is that every move of White of all variants are the only ones winning and sometimes quite surprising.

Vanaf het eerste diagram en kiezen voor de langste variant, benodigt  de oplossing  24 zetten.
Belangrijker is dat iedere zet van wit van al de verschillende varianten de enige zijn die winnen en soms nogal verrassend. 

 Geen opmerkingen:

Een reactie posten